Helsepedagogikk

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 05.09.2019-26.09.2019, Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring

Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

Ønsker du og dine ansatte å lære mer om formidling av helsekunnskap og kommunikasjon?
Få mer innblikk i brukermedvirkning?
Lære mer om pedagogisk tilrettelegging for å utvikle mestringskurs.
Tips til måter å kommunisere på?
Legge til rette for at pasienter og deres pårørende får nødvendig kunnskap til å leve med helseutfordringer?

Da kan et kurs i Helsepedagogikk være nyttig!


Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (tidl. Lærings- og mestringssenteret) i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk. Helsepedagogikk er en kompetanse som er nødvendig for å kunne medvirke i lærings- og mestringstilbud innen pasient- og pårørendeopplæring i gruppe.

Vi tilbyr et modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring.

Sted og tid

Haugtun Omsorgssenter, Storgata 33, 2821 Gjøvik

Kursopplegget går over 4 dager à 5 timer. Hver kursdag: kl. 09.00 – 14.30

Kursdager
 Modul 1: Torsdag 5. september
 Modul 2: Torsdag 12. september
 Modul 3: Torsdag 19. september
 Modul 4: Torsdag 26. september

Modul 4 gjennomføres ved at deltagerne lager et lærings- og mestringstilbud som presenteres den siste dagen.

Opplæringstilbudet består av korte forelesninger, dialog og refleksjon rundt temaer som omhandler brukermedvirkning og helsefremmende aspekter.

I Helsepedagogikk legger vi til rette for læringsprosesser som fremmer pasienter og pårørendes helse, mestring og livskvalitet. Temaer som gir gode vinklinger i et mestringsperspektiv er salutogen tilnærming, empowerment-pedagogikk, gruppelederrollen, «Standard metode» for pasient- og pårørendeopplæring i gruppe, kommunikasjon, etikk og holdninger i møtet med brukere/pasienter/pårørende.   

Kurset får gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt og mange sier at de har fått ny innsikt, som berører og skaper nye holdninger – ikke bare i pasient- og pårørendeopplæring, men også i det daglige arbeidet i møtet med pasienter. 

Det legges opp til aktiv deltagelse - dialog og erfaringsutveksling

Målgruppe 

Ansatte i Sykehuset Innlandet.
Kurset er også åpent for ansatte i kommunehelsetjenesten og for brukerrepresentanter.

Vi har stor tro på at det blir bedre kvalitet og pasientflyt når vi kjenner hverandre og hverandres måter å jobbe på.

E-læringskurs om Helsepedagogikk finner du i Læringsportalen og på www.mestringforalle.no

Mer informasjon er tilgjengelig på www.mestring.no

Kompetansebroen

Påmeldingsinformasjon

 Påmelding innen 1. september 2019
 Begrenset antall deltagere – og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.
 Påmelding forutsette oppmøte alle 4 kursdagene og er gratis

Påmeldingslenke

 Vi har kaffe og te – ta med matpakke.
 Evt. kan mat kjøpes i kantina.

Når og hvor

Dato
05.09.2019-26.09.2019 
Klokkeslett
09:00-14:30
Sted
Haugtun Omsorgssenter
Storgata 33
2819 Gjøvik
 
Arrangør
Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring​​​
 
Kontaktinformasjon
Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring
Magnus Østvang, mobil: 469 14 870  magnus.ostvang@sykehuset-innlandet.no           
Valborg N. Brøste, mobil: 948 28 249 
 
Mer informasjon
valborg.n.broste@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.