Helsepedagogikk 2020

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Under planlegging for 2020, Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring

Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

Ønsker du og dine ansatte å lære mer om formidling av helsekunnskap og kommunikasjon?
Få mer innblikk i brukermedvirkning?
Lære mer om pedagogisk tilrettelegging for å utvikle mestringskurs.
Tips til måter å kommunisere på?
Legge til rette for at pasienter og deres pårørende får nødvendig kunnskap til å leve med helseutfordringer?

Da kan et kurs i Helsepedagogikk være nyttig!

 

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (tidl. Lærings- og mestringssenteret) i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk. Helsepedagogikk er en kompetanse som er nødvendig for å kunne medvirke i lærings- og mestringstilbud innen pasient- og pårørendeopplæring i gruppe.

Kursopplegget er under revidering

Sted og tid

Første halvår 2020

Målgruppe 

Ansatte i Sykehuset Innlandet.
Kurset er også åpent for ansatte i kommunehelsetjenesten og for brukerrepresentanter.
Vi har stor tro på at det blir bedre kvalitet og pasientflyt når vi kjenner hverandre og hverandres måter å jobbe på.

E-læringskurs om Helsepedagogikk finner du i Læringsportalen

Mer informasjon er tilgjengelig www.mestring.no

Kompetansebroen

Påmeldingsinformasjon

Påmelding - ta kontakt med RPPO

Når og hvor

Tid
Under planlegging for 2020
Klokkeslett
 
Arrangør
Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring​​​
 
Kontaktinformasjon
Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet
Magnus Østvang, mobil: 469 14 870 magnus.ostvang@sykehuset-innlandet.no          
Valborg N. Brøste, mobil: 948 28 249
 
Mer informasjon
valborg.n.broste@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.