HELSENORGE

Hepatitt C – samarbeid i Innlandet

Webinar for alle i kontakt med potensielle pasienter om implementering av en effektiv pasientflyt for behandling av hepatitt C i Innlandet. Ledd i oppfølgingen av Helsedirektoratets implementeringsplan for å utrydde hepatitt C som folkehelseproblem.

I Innlandet har representanter fra Sykehuset Innlandet, kommunehelsetjenesten, rusinstitusjoner og kriminalomsorgen samarbeidet om utvikling av en effektiv pasientflyt for behandling av hepatitt C.

Tiltaket er en del av oppfølgingen av Helsedirektoratets implementeringsplan for å utrydde hepatitt C som folkehelseproblem. Målet er at flest mulig som kan være smittet med hepatitt C tilbys test, samt at alle med behov diagnostiseres og behandles gjennom ny, forenklet henvisning.

Sykehuset Innlandet inviterer instanser i kontakt med potensielle pasienter, både i spesialisthelsetjenesten, det kommunale hjelpeapparatet og ulike institusjoner og brukerorganisasjoner, til webinar om hepatitt C-samarbeidet.

Målgruppe

Målgruppa for webinaret er alle instanser i kontakt med potensielle pasienter, både i spesialisthelsetjenesten og i det kommunale hjelpeapparatet, samt ulike institusjoner og brukerorganisasjoner, herunder:

 • Kommuneoverleger
 • Allmennlegetjenester
 • Hjemmetjenester
 • Rustjeneste/rustiltak
 • Fengselstjenesten
 • Flyktningtjenesten
 • Utekontakter
 • Brukerorganisasjoner
 • Andre aktuelle aktører

Program

I webinaret løftes følgende temaer:

Deltakere i webinaret vil være:

 • Embjørg Lie
  Avdelingssjef, Kvalitet og pasientsikkerhet, Sykehuset Innlandet
 • Trine Finnes
  Indremedisiner / rådgiver, stabsområde Helse, Sykehuset Innlandet
 • Kari Furseth Klinge
  Infeksjonsmedisiner, Sykehuset Innlandet
 • Karin Frydenberg
  Leder for praksiskonsulentordningen, Sykehuset Innlandet
 • Finn-André Nilsson
  Brukerrepresentant for RIO, Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet
 • Martin Ingvald Blindheim
  Helsedirektoratet / Hepatitt-bussen

Med forbehold om endringer.

Fant du det du lette etter?