Hepatitt C – samarbeid i Innlandet

Webinar for alle i kontakt med potensielle pasienter om implementering av en effektiv pasientflyt for behandling av hepatitt C i Innlandet. Ledd i oppfølgingen av Helsedirektoratets implementeringsplan for å utrydde hepatitt C som folkehelseproblem.

I Innlandet har representanter fra Sykehuset Innlandet, kommunehelsetjenesten, rusinstitusjoner og kriminalomsorgen samarbeidet om utvikling av en effektiv pasientflyt for behandling av hepatitt C.

Tiltaket er en del av oppfølgingen av Helsedirektoratets implementeringsplan for å utrydde hepatitt C som folkehelseproblem. Målet er at flest mulig som kan være smittet med hepatitt C tilbys test, samt at alle med behov diagnostiseres og behandles gjennom ny, forenklet henvisning.

Sykehuset Innlandet inviterer instanser i kontakt med potensielle pasienter, både i spesialisthelsetjenesten, det kommunale hjelpeapparatet og ulike institusjoner og brukerorganisasjoner, til webinar om hepatitt C-samarbeidet.

Målgruppe

Målgruppa for webinaret er alle instanser i kontakt med potensielle pasienter, både i spesialisthelsetjenesten og i det kommunale hjelpeapparatet, samt ulike institusjoner og brukerorganisasjoner, herunder:

 • Kommuneoverleger
 • Allmennlegetjenester
 • Hjemmetjenester
 • Rustjeneste/rustiltak
 • Fengselstjenesten
 • Flyktningtjenesten
 • Utekontakter
 • Brukerorganisasjoner
 • Andre aktuelle aktører

Program

I webinaret løftes følgende temaer:

 • Hepatitt C – epidemiologi og nasjonal strategi for eliminasjon
 • Flytskjema for utredning og behandling av hepatitt C i Innlandet
 • Brukerperspektivet – hvordan fange opp hepatitt C-pasienter?
 • Hepatittbussen – et lavterskel hepatittilbud på hjul
 • Spørsmål og svar

Med forbehold om endringer.

Fant du det du lette etter?