HELSENORGE

Hjerneskade, mestringskurs

Hvordan mestre hverdagen etter hjerneskade? Mange som er rammet og deres familie erfarer at livet forandres. Det er viktig å få økt kunnskap om egen situasjon, kjenne til de forskjellige rehabiliterings-fasene og metodene.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra fastlege eller behandlende lege på sykehuset sendes til:

Sykehuset Innlandet
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Gjøvik
Føllingstadsvei 15
2819 Gjøvik

Merkes «Mestringskurs etter hjerneslag/hjerneskade»

På Lærings- og mestringskurs vil du møte andre i samme situasjon og deres pårørende for å utveksle hverdagserfaringer. Helsepersonell vil gi faglig informasjon og det blir anledning til å stille spørsmål. På kurset vil en person som tidligere har hatt hjerneslag dele sine erfaringer. Det gis også informasjon om likepersons-arbeid og om brukerorganisasjonens tilbud. Målet er å oppnå best mulig livskvalitet og helse på tross av skade eller funksjonsnedsettelse. 

Program 24. mars

10.00 Velkommen - kaffe og te. Presentasjon og gjennomgang av program. 

10.30 Usynlige vansker etter hjerneslag
ved nevropsykolog Anita Kjeverud 

11.30 Lunsj

12.15 Hjerneskade og veien videre
ved brukerrepresentant Hilde Anett Myklebust Lunde

13.45 Oppsummering av dagen

Program 31. mars 

10.00 Tanker og spørsmål siden sist 

10.15 Livet etter hjerneslaget
ved nevropsykolog Anita Kjeverud

11.30 Lunsj

12.15 Erfaringsutveksling i pårørende- og brukergrupper 

13.40 Oppsummering av dagen og kurset

Med forbehold om endringer i programmet. 

Dialog og erfaringsutveksling er en viktig del av kurset.

Praktisk informasjon

Pauser tilpasses ved behov. Kaffe, te og enkel lunsj serveres.

Ved spesielle hensyn som for eksempel matallergier, behov for teleslynge eller andre tekniske hjelpemidler, gi beskjed ved påmelding. 

Om mestringskurs

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan ​​få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. 

Det er en egenandel på 375 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort. 

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. 

Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding. 

Pasientre​​iser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.   

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515. 

Mer informasjon om pasientreiser på helsenorge.no  

Arra​​n​​gør

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. Kursene er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.​​​​

Les om Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring


Fant du det du lette etter?