Hjerneslag - mestringskurs

Hvordan mestre hverdagen etter hjerneslag?

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes til:

Sykehuset Innlandet 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Gjøvik, Føllingstadsvei 15
2819 Gjøvik
Merkes «Mestringskurs etter hjerneslag» 


Når sykdom eller skade oppstår har du og dine pårørende rett til å få informasjon og opplæring i forhold til å mestre en ny hverdag med helseutfordringer.

Etter et hjerneslag kan det gå lang tid før den rammede har gjenvunnet både fysisk og psykisk stabilitet, avhengig av hvilket område av hjernen som er rammet. Det er viktig å få økt kunnskap om egen situasjon, kjenne til de forskjellige rehabiliterings-fasene og metodene for å unngå å bli helt utslitt.

De fleste slagrammede og deres familie erfarer at livet forandres etter slaget. Vanligvis opplever de slagrammede først fremgang, men ofte en stagnasjon ca. 2- 3 år etter slaget, da er det på tide med hjelp utenfra.
For at hver enkelt skal slippe å prøve seg fram på egenhånd tilbys lærings- og mestringskurs der du vil møte andre som har hatt hjerneslag og deres pårørende for å utveksle hverdagserfaringer.
Helsepersonell vil gi faglig informasjon og det blir anledning til å stille spørsmål.

På kurset vil en person som tidligere har hatt hjerneslag dele sine erfaringer. Det gis også informasjon om likepersons-arbeid og om brukerorganisasjonens tilbud. 
Målet er å oppnå best mulig livskvalitet og helse på tross av skade eller funksjonsnedsettelse. 


Program

Onsdag 20. oktober kl. 10 – 14

10.00 Velkommen - kaffe og te. Presentasjon og gjennomgang av program
ved rådgiver Tone Torgersen, ressurssenter for pasient og pårørende opplæring (RPPO) i Sykehuset Innlandet

10.30 Usynlige vansker etter hjerneslag. Ved nevropsykolog Anita Kjeverud

11.30 Lunsj

12.15 Hjerneskade og veien videre. Ved brukerrepresentant Hilde Anett Myklebust Lunde.

13.45 Oppsummering av dagen Tone Torgersen.

Onsdag 27. oktober kl. 10 – 14

10.00 Tanker og spørsmål siden sist. Tone Torgersen.

10.15 Livet etter hjerneslaget. Ved nevropsykolog Anita Kjeverud.

11.30 Lunsj

12.15 Erfaringsutveksling i pårørende- og brukergrupper.

13.40 Oppsummering av dagen og kurset.

Dialog og erfaringsutveksling er en viktig del av kurset.

Pauser tilpasses ved behov.
Kaffe / te og enkel lunsj serveres.
Ved spesielle hensyn som for eksempel matallergier, behov for teleslynge eller andre tekniske hjelpemidler, gi beskjed ved påmelding.

Med forbehold om endringer i programmet.Fant du det du lette etter?