Hvordan leve med hjertesykdom?

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 20.03.2017-21.03.2017, Medisinsk avdeling, Hamar

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få informasjon, og gjennom samtaler og erfaringsutveksling kunne bli bedre i stand til å takle hverdagen med hjertesykdom.


Målgruppen for kurset er pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, ACB (bypasoperert) eller PCI (blokket) for ca. 3 mnd eller lenger siden.

Om kurset

Kurset arrangeres i samarbeid med LHL og Ressurssenteret for pasient- og pårørende opplæring i SI, og er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.

Kurset er tverrfaglig og du vil møte lege, sykepleier, kostholdsveileder, fysioterapeut og representanter fra LHL.

Egenandel


Egenandel er på 320 kroner for begge dagene, og kan føres på egenandelskortet.

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.


Du kan ta med egen matpakke, eller kjøpe lunsj i kantina.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning av fastlege som sendes til:

Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Elverum-Hamar
Medisinsk poliklinikk Hamar
Postboks 4453
2326 Hamar


Hvis du har vært til poliklinisk time eller innlagt i sykehuset siste året pga. hjertesykdom trenger du ikke henvisning fra fastlege. Du kan ta direkte kontakt med Medisinsk poliklinikk-kontor på telefon 62 53 75 53, de fyller ut henvisning til deg.

Når og hvor

Dato
20.03.2017-21.03.2017 
Klokkeslett
10:00-14:30
Sted
Sykehuset i Hamar
  
Arrangør
Medisinsk avdeling, Hamar
 
Kontaktinformasjon
Ingunn Imislund
Telefon 62 53 76 44
E-post ingunn.imislund@sykehuset-innlandet.no

Carita Stenberg
Telefon 62 53 76 66
E-post carita.stenberg@sykehuset-innlandet.no 
 

Program

Mandag 20.03

10.00 Velkommen! Presentasjonsrunde med forventninger til kurset
10.30 Hjerte- og karsykdom,
 ved kardiolog Yvonne Hagen
11.50 Pause
12.00 Tre temaer

  • Røyking og hjertesykdom ved kardiologisk sykepleier Ingunn Imislund   
  • Livskvalitet ved kardiologisk sykepleier Carita Stenberg
  • Seksualitet og hjertesykdom ved kardiologisk sykepleier Carita Stenberg

13.00 Lunsj
13.30-Kosthold,
ved klinisk ernæringsfysiolog Frida van Megen
14.30 Ferdig


Tirsdag 21.03

10.00 Fysisk aktivitet,
ved turnusfysioterapeut
10.45 Pause
10.50 Hvordan leve med hjertesykdom,
ved erfaren bruker og info om LHL som brukerorganisasjon
11.30 Lunsj
12.00 Medisinsk Yoga,
ved yogaterapeut og lærer Mitra Kiandad
13.00 Moderne behandling av coronarsykdom
(sykdom i hjertets kransårer),
ved kardiolog Yvonne Hagen.
14.15 Evaluering av begge dagene
14.30 Ferdig

Med forbehold om endringer


Fant du det du lette etter?