Hypothyreose - lavt stoffskifte

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 09.04.2018-10.04.2018, Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring

Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.
Kurset arrangeres i samarbeid med Medisinsk avdeling SI Hamar, Norsk Thyreoideaforbund og Ressursenteret for Pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) SI, og er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende. 

Hensikten med kurset er at pasienter og deres pårørende skal få informasjon, og at de gjennom samtaler og erfaringsutveksling kan bli bedre i stand til å takle hverdagen med lavt stoffskifte. 

Kurset er tverrfaglig og du vil møte lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, likemann og representanter fra Norsk Thyreoideaforbund.

Påmelding

Egenandel kan føres på egenandelskortet. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.

Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltakelse på kurset krever henvisning av fastlege som sendes til:

Sykehuset Innlandet Hamar, Medisinsk avdeling,
Postboks 4453,
2326 Hamar


Når og hvor

Dato
09.04.2018-10.04.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00 9. og 10 april 2018
Sted
Sykehuset i Hamar
  
Arrangør
Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring​​​
Indremedisinsk avdeling 
Kontaktinformasjon
Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til:
Sekretær ved poliklinisk inntakskontor:
Tlf. 62 53 75 53

Sykepleier Ingunn Imislund:
Tlf. 62 53 76 44
e-post: ingunn.imislund@sykehuset-innlandet.no
 
Fant du det du lette etter?