IAPR konferansen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 21.08.2017-24.08.2017, Religionspsykologisk kompetansesenter

Den internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.

Hovedtema: Kultur, kontekst og eksistensielle utfordringer

Hovedforelesere er Valerie DeMarinis, Kenneth I. Pargament, Mohammad Khodayarifard og Tatjana Schnell.

De er alle verdensledende forskere innen psykologi, religion og livssyn, kultur og eksistensiell meningsdannelse. I tillegg består programmet av en rekke presentasjoner og seminarer.

IAPR konferansen har i økende grad blitt et samlingssted hvor forskere og fagfolk fra mange ulike land møtes og presenterer fra det siste innen forskning på feltet. Konferansen retter seg mot både forskere og praktikere.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å delta på konferansen. Send gjerne inn forespørsel om å få presentere egen forskning, eller meld deg på for å få med deg det siste innen det omfattende religionspsykologiske fagområdet. Konferansespråket er engelsk.

Viktige datoer

Frist for innsending av abstracts: 1. mars 2017

Tilbakemelding om aksept senest: 1. april 2017

Frist for registrering: 1. april 2017


Konferanseprogram


Når og hvor

Dato
21.08.2017-24.08.2017 
Klokkeslett
08:00-16:00
Sted
Scandic Hamar
Vangsvegen 121
2318 Hamar
 
Arrangør
Religionspsykologisk kompetansesenter
Høgskolen i Innlandet, Det teologiske meningsfaktultet, VID og Sykehuset Innlandet 
Kontaktinformasjon
Lars Danbolt, religionpsykologisk senter
lars.danbolt@sykehuset-innlandet.no
 
Fant du det du lette etter?