Innlandets Demenskonferanse 2017

Konferanse, 24.01.2017-25.01.2017, Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

"Fra teori til praksis"

Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Sted og tid

Sandic Ringsaker (Olrud) 24.-25. januar 2017

Pris og påmeldingsinformasjon

Konferansen koster kr 1200 per deltaker uansett omfang av deltakelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter.

Påmeldingsfrist 6. januar 2017

Påmeldingsskjema

Målgruppe

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Godkjenninger

Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.Når og hvor

Dato
24.01.2017-25.01.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Scandic Ringsaker (Olrud)
 
Arrangør
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom
Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland 
Kontaktinformasjon
Spørsmål om konferansen rettes til:
Fylkesmannen i Hedmark v/Irene Hanssen
E-post: fmheiha@fylkesmannen.no
Telefon: 62 55 13 58
Mobil: 482 51 324

Fylkesmannen i Oppland v/Jens Fløtre
E-post: fmopjfe@fylkesmannen.no
Telefon: 612 66 115
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  
Fant du det du lette etter?