Innlandets Demenskonferanse 2017

Konferanse , 24.01.2017-25.01.2017 , Alderspsykiatrisk forskningssenter

"Fra teori til praksis"

Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Sted og tid

Sandic Ringsaker (Olrud) 24.-25. januar 2017

Pris og påmeldingsinformasjon

Konferansen koster kr 1200 per deltaker uansett omfang av deltakelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter.

Påmeldingsfrist 6. januar 2017

Påmeldingsskjema

Målgruppe

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Godkjenninger

Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.Når og hvor

Dato
24.01.2017-25.01.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Sted
Scandic Ringsaker (Olrud)
 
Arrangør
Alderspsykiatrisk forskningssenter
Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland 
Kontakt
Spørsmål om konferansen rettes til:
Fylkesmannen i Hedmark v/Irene Hanssen
E-post: fmheiha@fylkesmannen.no
Telefon: 62 55 13 58
Mobil: 482 51 324

Fylkesmannen i Oppland v/Jens Fløtre
E-post: fmopjfe@fylkesmannen.no
Telefon: 612 66 115
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.
 • MRSA/ESBL

  En klar økning av resistente mikrober i SI’s nedslagsfelt har medført flere avvik og større smitteoppsporinger.

 • Oppstart av prosjekt

  Du må gjennomføre flere nødvendige prosedyrer i forbindelse med oppstart av et forskningsprosjekt. Forskningsavdelingen i Sykehuset Innlandet skal registrere og godkjenne alle forskningsprosjekter.

 • IKT forskerstøtte

  Forskningsavdelingen gir støtte til: - Datainnsamling gjennom elektroniske spørreskjemaer - Uttrekk og kobling av data fra elektroniske pasientsystemer - Opprettelse av prosjektområder for lagring av data - Avidentifisering og anonymisering av data

 • Oppdragsforskning

  Oppdragsforskning er basert på samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og legemiddelindustrien. Det omfatter primært kliniske utprøvinger av legemidler.  Det er stor interesse for å inngå nye avtaler om oppdragsforskning.

 • Opptakskrav ambulansefag

  Generelt krav om godkjent helseattest til førerkort klasse D. I tillegg til generelle krav stilles det fysiske krav. Det gjennomføres fysiske tester på opptaksprøvene.

 • Ansattboliger i Elverum

  Boligene ligger i Elverum kommune og har gangavstand til sentrum. Alle ligger innenfor en omkrets på 3 kilometer til sykehuset.

 • Ansattboliger i Gjøvik

  Sykehuset Innlandet i overkant av 100 boenheter i 7 boligkomplekser. Avstanden fra boligene til sykehuset og sentrum er rundt 5 minutters gange.

 • Ansattboliger i Hamar og Ottestad

  Sykehuset Innlandet disponerer 62 ansattboliger rundt Hamar sentrum.

 • Ansattboliger i Kongsvinger

  I området rundt Kongsvinger har Sykehuset Innlandet omtrent 110 boliger. Boligene er fordelt på tre områder. Avstanden fra boligene til sykehuset og sentrum er fra ca. 5-20 min gange. Det er gode bussforbindelser til sentrum og til sykehuset.

 • Ansattboliger i Lillehammer

  I området rundt Lillehammer har Sykehuset Innlandet omtrent 340 boliger.  Avstanden fra boligene til sykehuset og sentrum er fra fra 5-20 minutters gange. Det er gode bussforbindelser til sentrum og til sykehuset.

 • Ansattboliger i Tynset

  På Tynset har Sykehuset Innlandet rundt 35 boliger. Avstanden fra boligene til sykehuset og sentrum er mellom 5 og 20 minutters gange. Alle leiligheter er fult møblert, det vil si alt man trenger i huset. Strøm er også inkludert i prisen.

 • Ansattboliger

  Alle ansatte i Sykehuset Innlandet har mulighet til å søke om leie av bolig i en begrenset periode. Vi har rundt 900 utleieenheter lokalisert i Elverum, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Ottestad, Kongsvinger og Tynset.

 • Øyeblikkelig hjelp

  Din lokale BUP poliklinikk har beredskap til å motta barn og ungdom (0-18 år) som har behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor ordinær arbeidstid, eller i helger/høytider, må du kontakte BUP døgn, San...

 • Lærlingordningen

  Sykehuset Innlandet har nærmere 80 lærlinger fordelt på tre fagområder, på over 30 læresteder i Hedmark og Oppland.

 • Offentlig journal 2015

 • Offentlig journal 2016

 • Overordnet samarbeidsutvalg

  Overordnet samarbeidsutvalg (OSU), er et partssammensatt, overordnet og strategisk utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Innlandet og kommunene som har inngått samarbeidsavtale. OSU er rådgivende og skal avklare gråsoneutfordringer og...

 • Geografiske samarbeidsutvalg

  Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) er et samarbeidsutvalg mellom kommunene regionalt (i geografisk nærhet) og Sykehuset Innlandet. GSU har ansvar for å ha gode rutiner for samarbeid og informasjonsjonsutveksling mellom SI og de tilhørende kommunene.

 • Sykepleienettverket for alvorlige syke

  Å leve med kreftsykdom kan være vanskelig for den som er syk og for pårørende. Hedmark og Oppland har et nettverk av kontaktsykepleiere på sykehus, i sykehjem og hjemmesykepleien. Kontaktsykepleiere ønsker å bidra til at pasienter og pårøre...

 • Avvikshåndtering

  Det skjer av og til uønskede hendelser når sykehuset og kommunene samarbeider om pasienter. Det er viktig at de ansvarlige får vite hva som har skjedd slik at vi unngår at flere pasienter opplever det samme.

 • Tuberkulosekoordinatorer

  Tuberkulosekoordinatorene i Sykehuset Innlandet kan kontaktes ved spørsmål om tuberkulose og tilbyr kurs/undervisning for helsepersonell.

 • Klinisk etikk-komité

  I Sykehuset Innlandet er det 7 divisjonsvise kliniske etikk-komiteer. Klinisk etikk-komité er et hjelpemiddel i vanskelige etiske utfordringer i sykehushverdagen.

 • Foreldrestøtte med barnet i mente

  Sykehuset Innlandets behandlingslinje for sped- og småbarn med psykososiale belastninger har som mål å gi tidlig, god og samordnet hjelp til utsatte foreldre og barn. Ofte starter hjelpen allerede i svangerskapet. Behandlingslinjen skal sik...

 • Hygienesykepleiere

  Oversikt over hygienesykepleierene i Sykehuset Innlandet

 • Behandlingslinjer

  En behandlingslinje er en beskrivelse av et helhetlig pasientforløp fra hjem til hjem, med informasjon til pasient og pårørende og beskrivelser av ulike prosedyrer og dokumentasjon som ligger til grunn for behandlingen.

 • Forløpskoordinatorer og henvisningsadresser

  Forløpskoordinatoren skal sikre at hver pasient har et kontaktpunkt inn i Sykehuset Innlandet ved mistanke om eller behandling av kreft.

 • For forskere

 • Tilsyn og revisjoner

 • Feil og skader

  I Sykehuset Innlandet skal alle pasienter få god og sikker behandling. Vi arbeider aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser. Målsettingen er å styrke pasientsikkerheten, og videreutvikle trygge og gode tjenester.

 • Puster barnet normalt?

  Det har lenge vært kjent at unormalt pustemønster er et tidlig symptom ved alvorlig sykdom hos nyfødte, men det har aldri blitt forsket på hva som er normalt pustemønster. Før nå.

 • Pasientreiser

  Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

 • Blodgiving

  Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan ikke blod fremstilles kunstig – det må gis.

 • Arkiv

 • Styremøter 2016

 • Styremøter 2017

  Oversikt over styremøter i 2017.

 • Fysisk aktivitet i fedmebehandling

  For å sikre et varig vekttap er det viktig med regelmessig fysisk aktivitet, og det er aldri for sent å begynne.

 • Informasjonskapsler

  Dette nettstedet benytter informasjonskapsler for å velge språk og samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

 • Personvern

  Personvern handler her om hvordan nettsiden samler inn og bruker informasjonen fra de som besøker nettstedet.

 • Kringsjåtunet skole

  Skolens pedagogiske utfordring er å legge undervisningen til rette slik at den gir utviklingsmuligheter til den enkelte ungdom, i tråd med lovverket og de målsettinger det legges til rette for i miljøterapien.

 • Barn som pårørende

 • Egenandel og frikort

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det e...

 • Fritt behandlingsvalg

  Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

 • Klage og erstatning

  Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

 • Rett til tolk

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

 • Rettigheter ved fristbrudd

  Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

 • Raskere tilbake

  Raskere tilbake er en ordning for arbeidstakere som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Ordningen legger til rette for at arbeidstaker kan komme raskere tilbake til jobb.

 • Lavkaloridiett før fedmeoperasjon

  De fleste som skal opereres for overvekt må gjennomføre en lavkaloridiett (800-1200 kalorier per dag) de siste tre ukene før operasjonen. Dietten skal derfor starte tre uker før planlagt operasjon og fortsette fram til innleggelsesdagen.

 • Styreinstruks

 • Pasient- og pårørendeopplæring

  Pasient- og pårørendeopplæring er en rettighet for de som lever med langvarige, kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser.

 • Finner du ikke din behandling?

  Dersom du ikke finner behandlingen eller undersøkelsen du leter etter, trenger det ikke å bety at den ikke tilbys hos oss.