Intensivpasient, mestringskurs

Intensivavdelingen ved Sykehuset Innlandet Lillehammer arrangerer mestringskurs for tidligere intensivpasienter og deres pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Akuttmedisinsk avdeling

Sykehuset Innlandet Lillehammer, Anders Sandvigs gate 17, 2629 Lillehammer

Vi må ta forbehold om brå endringer og justeringer på grunn av covid-19. Ring nummer nederst her hvis du har symptomer.

Kurset arrangeres i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret (LMS) og brukerrepresentanter. Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten §3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Følgende faggrupper vil delta i kurset:
seksjonsoverlege intensiv, fysioterapeut, intensivsykepleiere og LMS-koordinator. I tillegg deltar tidligere pasienter med erfaring med intensivopphold.

Målgruppe

Pasienter (pårørende) med erfaring med intensivopphold. Pasienter som har vært til poliklinisk time eller innlagt i sykehuset det siste året med aktuell problemstilling kan få tilbud om LMS-kurs uten ny henvisning.

Pris

Egenandel for kursdagen, frikort for de som har det. Deltakere med evt pårørende har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.
Pasient- og pårørendeopplæring er en rettighet for de som lever med langvarige, kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser.
Se mer informasjon på www.sykehuset-innlandet.no

Program

(OBS: forbehold om evt endring i covid-19)
09.00 Velkommen, med presentasjon av deltakere

09.15 Hva skjer med pasienten under et intensivopphold? Forskjellige typer behandlinger. Behandlinger og medisinbruk, ved intensivlege

10.15 Hvordan en som pasient opplevde et intensivopphold, ved tidligere pasienter

11.10 Omvisning på intensivavdelingen, (med mulighet for spørsmål etterpå)ca. 

11.40 LUNSJ (blir servert).

12.10 Hverdagen på intensivavdelingen (eks rutiner, utstyr osv), ved sykepleiere

13.05 Hva gjør en fysioterapeut på en intensivavdeling? Gjenopptrening etter intensivopphold, ved fysioterapeut.

14.00 Erfaringer i en ny hverdag og veien videre - alle.

Avslutning


Fant du det du lette etter?