Helsenorge

ISPS fagkonferanse 2022

Sammenbruddet vi kaller psykose. Livet, livsutfordringer og veien tilbake – de avgjørende møtene mellom pasient og terapeut.Konferansen er utsatt til april. NB! Ny påmeldingsfrist!Behandlingsmodeller gjør ingen til en god behandler, men en god behandler kan gjøre bruk av modellene!

Program 21. april

09.30 Registrering
10.00 Velkommen med kulturinnslag - hilsen fra leder og brukerrepresentant
10.45 Psykoanalyse på lukket avdeling, – psykoterapiveiledning på sykehus, ved Jon Morgan Stokkeland, psykiater Dr. philos
11.30 Pause
11.45 Facilitating Recovery of Daily Functioning in People With a Severe Mental Illness. Who Need Longer-Term, by Annemarie Stiekema, postdoctoral researcher
12.45 Lunsj

13.45–15.00 Parallelle symposia
 • Parallellsesjon 1 – TIPS Innlandet
  Helsetilbud og organisering, ved Marianne H. Fosstveit
  Psykoedukativt familiearbeid, ved Anne Aalbu og Gunn Henanger
  Pårørendeprogrammet REACT, ved Tor Anders Andersen og Jenny Pedersen
  Goal Management Training, ved Ingvild Haugen
 • Parallellsesjon 2 – NORMENT
  TBA
 • Parallellsesjon 3 – SEPREP
  Building safer places: traumafocused therapy for psychosis, by Amy Hardy, clinical psychologist

 • Parallellsesjon 4 – KOGNITIVE UTFORDRINGER
  Kognitive utfordringer ved psykisk lidelse, psykose og ruslidelser, ved Liss Gørild Anda, psykologspesialist Ph.D
15.00 Pause
15.30 CBT ved psykoser, depresjon og low self-esteem, ved Jan Ivar Røssberg, professor, Dr.med.
16.15 Schizofreni – til å leve med, ved Dawn E. Peleikis, psykiater/forfatter og Sivje Cathrine Felldal, litteraturviter/redaktør/medforfatter

17.15–18.00 Årsmøte

19.30 Festmiddag


Program 22. april

08.30 Kaffe og kultur
09.00 Kognitive utfordringer ved psykisk lidelse, psykose og ruslidelser, ved Liss Gørild Anda, psykologspesialist Ph.D
09.45 Hva kan resultatene fra en kognitiv utredning brukes til? Tilrettelegging i skole, arbeidsliv, hverdagen og livet, ved Kjell Tore Hovik, PhD, spesialist i klinisk nevropsykologi
10.30 Pause – utsjekk
11.00 Building safer places: traumafocused therapy for psychosis, by Amy Hardy, clinical psychologist
12.00 Pause
12.15 Den traumatiserte behandler – erfaringer fra et liv, ved Per Vaglum, professor og psykiater
13.15 Lunsj – og vel hjem


Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent av Den norske legeforening, Norsk psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund.

Priser

Fagkonferanse 2 dager (inkl. dagpakke)

Påmelding før 1. desember: 2 595 kroner
Påmelding etter 3. desember: Medlem 2 895 kroner / Ikke medlem 3 095 kroner / Studentpris 1 595 kroner

Fagkonferanse 1 dag (tors. eller fre. inkl. dagpakke)

Påmelding før 3. desember: 2 095 kroner
Påmelding etter 3. dessember: Medlem 2 395 kroner / Ikke medlem 2 695 kroner / Studentpris 1 395 kroner


Konferansemiddag

Konferansemiddag holdes på O´Learys. 430 kroner inkl. buffet m/ dessert og underholdning.

Påmelding og betaling gjøres direkte til Victoria Hotel Hamar. Alle påkrevde felt må fylles ut for å bli registrert. Bindende påmelding. (Særskilt matbehov bes oppgitt ved påmelding).


Victoria Hotel Hamar

Hotell bestilles og betales direkte til hotellet. For booking: tlf. +47 62 02 55 00 /
e-post: victoria.resepsjon@olavthon.no

Husk å oppgi navn på konferansen som påmeldingskode.

Priser per døgn per person inkl. frokost:
Enkeltrom kr 919,-
Dobbeltrom kr 1019,-

Hotellet ligger tre min. gange fra Hamar togstasjon og sentrum. Døgnparkering nedenfor hotellet mot Mjøsa. Ca. kr. 52,- pr. d.d. Bruk Hamar kommune App.


GODKJENNINGER

Konferansen søkes godkjent av Den norske legeforening, Norsk psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund.Fant du det du lette etter?