HELSENORGE

Jubileumskonferanse

Ressurssykepleienettverket i Innlandet var 30 år i 2021. I den anledning ønsker klinisk utvalg og arbeidsgruppe i Innlandet deg velkommen til Jubileumskonferanse med tema lungekreft.

Kontaktsykepleiere i sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke i Innlandet er målgruppen for invitasjonen, men andre interesserte er også velkommen.

Tema er diagnosen lungekreft.

Kreftsykepleiers rolle, diagnose, utredning og behandling, forhåndssamtaler, symptomlindring, fastlegens rolle, pakkeforløp hjem, samt ivaretagelse av pårørende er temaer som skal krydre kurset til å bli et godt faglig påfyll til vår praktiske arbeidshverdag.


Program 27.10.2022

09.00 Registrering

09.30 Velkommen

09.45 Kreftsykepleiers rolle – helhetlig sykepleie
ved Aina Sørum, kreftsykepleier palliativt team Hamar

10.15 Presentasjon av nettverket, ressurssykepleiers rolle/oppgaver - fra starten og frem til i dag
ved Hege B. Eklund, kreftkoordinator Valdres og Synøve R. Holm, kreftsykepleier palliativt team Gjøvik

10.45 Pause og kaffe

11.00 Lungekreft, diagnose, utredning, prognose, behandling
ved Åslaug Helland, overlege Radiumhospitalet

12.00 Lunsj

13.00 Immunterapi, persontilpasset behandling, utprøvende behandling
ved Åslaug Helland, overlege Radiumhospitalet

14.00 Pause

14.15 Lungekreft – pakkeforløp, behandling og palliasjon fra et sykepleieperspektiv
ved Trude Jeistad, kreftsykepleier palliativt team Lillehammer og Elin-Helen Voytovich, sykepleier Kreftenheten Lillehammer

15.00 Pause

15.15 Forhåndssamtaler – et prosjekt i USHT Innlandet
ved Åsa Serholt Jensen, medarbeider USHT og Marte-Lill Solstad, kreftkoordinator Hamar

15.30 Pakkeforløp hjem – hvordan fungerer det i praksis? 
Fra Helsedirektoratet, Kreftforeningen, representant fra sykehus, representant fra kommunene

Ledes av: Anne Hafstad, redaktør i Sykepleien

19.00 Jubileumsmiddag


Program 28.10.2022

09.00 Velkommen og kulturelt innslag

09.20 Ernæring – trender. Hvordan veileder vi pasientene?
ved Frida van Megan, ernæringsfysiolog

10.00 Pause

10.15 Dyspnoe og slimevakuering
ved Marit Næsheim, fysioterapeut Hamar

11.00 Fastlegens rolle
ved Oddvar Ådnanes, fastlege

11.45 Lunsj

12.45 Pasienten forteller sin krefthistorie og om sine senskader
ved Cecilie Bråthen, tidligere leder for lungekreftforeningent

13.15 Pause

13.30 Ivaretagelse av pårørende – fra diagnose til etterlattsamtaler
ved Hege Snedsrud Lindkvister, kreftkoordinator Stange

15.00 Takk for i dag!

(Det tas forbehold om endringer i programmet)

Pris

Kursavgift begge dager 1500,- inkl. kursavgift, lunsj og forfriskninger i pauser. Det er ikke mulig å delta bare en dag.

Overnatting
Bestilles og gjøres opp med hotellet av den enkelte deltager!
Kode BSYK271022 - lenke (Lenken er aktiv til og med 17. oktober)

Enkeltrom kr 990,-
Dobbeltrom: kr. 1190,-


Middag
Bestilles og betales ved påmelding.
Felles festmiddag torsdag kveld, kr. 675,-Godkjenning

Kurset vil bli søkt godkjent av NSF som tellende til klinisk spesialist i sykepleie og spesialsykepleie.Kurskomite

Solveig Halseth, Hanne Roland, Hanne Berntsen, Ane Braut Olaussen, Bente Tokerud og Karin Hammer.Fant du det du lette etter?