Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksne

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 01.03.2018

Kurs for behandlere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med å kartlegge og diagnostisere traumelidelser hos voksne pasienter.

Kurset gir oversikt over de ulike traumerelaterte symptomene,
traumelidelsene og aktuelle kartleggings-/utredningsverktøy. Vanlige differensialdiagnostiske problemstillinger vil også bli belyst.

Sted og tid

SI Sanderud, Festsalen
1. mars 2018, 08.30-15.30.

Pris og påmeldingsinformasjon

Pris kr 250, - inkludert kaffe/te og lunsj.
Kr 150,- for ansatte i SI.
Bindende påmelding innen 17. februar 2018

OBS!
For ansatte i Sykehuset Innlandet og der deltaker ha tilsendt faktura, bruk denne

lenken

Godkjenninger

Kurset er søkt godkjent hos NPF, Sykepleieforbundet og
Den norske Legeforening.

Program

Foredragsholdere:
Karin Holt og Hilde Pentzen,
spesialrådgivere og psykologspesialister, RVTS Øst

08.30 Registrering

09.00 Innledning
ved Gabriele Frøen, spesialrådgiver SI, Karin Holt og Hilde Pentzen
spesialrådgivere RVTS Øst

09.10 Teori vs diagnostikk
ved Karin Holt og Hilde Pentzen

10.00 Pause

11.15 Tema fortsetter

12.00 Lunsj

12.45 Kompleks PTSD
ved Karin Holt og Hilde Pentzen

13.30 Pause

13.45 Dissosiative lidelser
ved Karin Holt og Hilde Pentzen

14.45 Tema fortsetter

15.30 Vel hjem!

Når og hvor

Dato
01.03.2018 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Sanderud
  
Arrangør
Sykehuset Innlandet i samarbeid med RVTS Øst 
Kontaktinformasjon
Hilde Pentzen, mobil: 995 85 379
Gabriele Frøen, mobil: 472 88 871
 
Mer informasjon
hilde.pentzen@rvtsost.no eller gabriele.froen@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?