Kols

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Granheim lungesykehus

Pasient- og pårørendekurs over to dager.

Pasient- og pårørendeopplæring er en del av helsetjenestens oppgaver.
I den forbindelse inviteres du, uavhengig av sykdomsgrad, til et lærings- og mestringskurs over to dager. Pårørende oppfordres til å delta.

Sykehuset Innlandet, Granheim Lungesykehus arrangerer kurset.
Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Du vil få faglig informasjon fra helsepersonell og du vil treffe andre med lungesykdom og få mulighet til å utveksle erfaringer.
I tillegg deltar en erfaren bruker.

Ledig tøy anbefales da fysioterapeuten tar dere med i gymsalen til bevegelse og praktiske øvelser.

Ta kontakt ved spesielle behov, for eksempel funksjonsnedsettelse, nedsatt hørsel, kost etc.

Følgende faggrupper vil delta på kurset: Lungelege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og brukerrepresentant.

Tid og sted

Onsdag 23. mai kl. 10.30 - 15.00
Onsdag 30. mai kl. 10.30 - 15.00
 
Granheim Lungesykehus, Follebu | veibeskrivelse

Pris

Egenandel på kr 345,- for begge dagene vil automatisk bli registrert i ditt grunnlag for frikort.

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer (Se www.pasientreiser.no /telefonnummer 05515) .

Du som har lungesykdom får gratis lunsj.
Pårørende betaler kr. 250,- til sammen for begge dagene.
Pårørende betaler ikke egenandel.

Påmelding

Påmelding sendes via henvisning fra fastlege til Granheim Lungesykehus.
Pårørende trenger ikke henvisning, men skal registreres som deltakere.

Søknadsfrist innen 10. mai 2018


Program 23. mai

10.30 Registrering, kaffe/te og rundstykker

10.45 Psykiatrisk sykepleier: Kronisk lungesykdom og psykisk helse

11.30 Fysioterapeut: Viktigheten av fysisk aktivitet - praktiske øvelser i treningssal

12.30 Lunsj

13.15 Lungelege: Kols og astma; definisjon, symptomer, behandling - spørsmål til legen

14.45 Oppmerksomhetsøvelse

15.00 Takk for i dag

Program 30. mai

10.30 Oppmøte, kaffe og rundstykker

10.45 Sykepleier: Undervisning i inhalasjonsmedisiner

11.45 Ergoterapeut: Energibesparende arbeidsmetoder

12.30 Lunsj

13.15 Fysioterapeut: Pustemestring og egendrenasje med praktiske
øvelser

14.15 Hverdag med lungesykdom ved brukerrepresentant og sosionom

15.00 Oppsummering/spørsmål/evaluering

Med forbehold om endringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra fastlege sendes Granheim lungesykehus.

Når og hvor

Sted
Granheim (rehabilitering)
  
Arrangør
Granheim lungesykehus
 
Kontaktinformasjon
Hilde Bryhn, fagkoordinator
Tlf 611 17306
 
Mer informasjon
hilde.bryhn@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?