Kols, mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 01.04.2020-02.04.2020, Granheim lungesykehus

Granheim lungesykehus (Sykehuset Innlandet) arrangerer kurs over to dager for deg som har kols. Kurset går også på Ottestad. Pårørende er velkommen til å delta.

Pasient- og pårørendeopplæring er en del av helsetjenestens oppgaver.
I den forbindelse inviteres du, uavhengig av sykdomsgrad, til et lærings- og mestringskurs over to dager. Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Egenandel på kr 351,- for begge dagene, vil bli automatisk registrert i ditt grunnlag for frikort. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer (Se www.pasientreiser.no /telefonnummer 05515) .

Du, som har lungesykdom, får gratis lunsj.
Pårørende betaler kr. 250,- til sammen for begge dagene. Pårørende betaler ikke egenandel.
Ledig tøy anbefales da fysioterapeuten tar dere med i gymsalen til bevegelse og praktiske øvelser.

Tid og sted  

Kurset arrangeres samtidig på Granheim Lungesykehus, Follebu og avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad.

Onsdag 1. april kl. 10.30 - 15.00
Torsdag 2. april kl. 10.30 - 15.00

Følgende faggrupper vil delta på kurset

Lungelege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom og brukerrepresentant.

Du vil treffe andre med lungesykdom og få mulighet til å utveksle erfaringer.
I tillegg deltar en erfaren bruker. Tema på kurset er knyttet til det å leve best mulig med KOLS.
Detaljert program vil bli lagt ut etter hvert. 

Påmelding

Du må ha henvisning fra fastlege. Henvisningen sendes til Granheim Lungesykehus.
Pårørende trenger ikke henvisning, men skal registreres som deltakere.

Påmeldingsfrist
innen 10. mars 2020

Ta kontakt ved spesielle behov, for eksempel funksjonsnedsettelse, nedsatt hørsel, kost etc.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Granheim Lungesykehus

Når og hvor

Dato
01.04.2020-02.04.2020 
Klokkeslett
10:30-15:00
Sted
Granheim (rehabilitering)
Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
 
Arrangør
Granheim lungesykehus
 
Kontaktinformasjon
Karin Damstuen, tlf 61 11 73 12
 
Mer informasjon
granheim@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?