KRISE 2020

Krisekonferansen, som arrangeres av Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med DPS Gjøvik, har tema "Vold i nære relasjoner". I år arrangeres konferansen som videokonferanse.

Målgruppe

Bruker– og pårørende organisasjoner, alle ansatte i helse og omsorg i kommuner og sykehus, med samarbeidsparter. Arrangøren oppfordrer til å samles i grupper på arbeidsplassen selv om det er videokonferanse. 

Påmelding

Servicekontoret innen 1. november - servicekontoret@sykehuset-innlandet.no

Les mer om påmelding her

Etter påmelding vil du få tilsendt link for deltagelse.

Selv om dere skal samles i grupper, er det viktig at alle melder seg på enkeltvis. Siden video-konferansen er gratis, oppfordrer vi arbeidsgivere til å spandere lunsj  (kl. 12.00–13.00) på deltagerne.

Det oppfordres til godt smittevern.

Foredragsholdere

Per Isdal er psykologspesialist ved ATV-stiftelsen. Han har i mer enn 30 år  arbeidet som terapeut for mennesker som utøver vold i nære relasjoner. Han var en av de to pionerene bak organisasjonen «Alternativ til Vold» i 1987. Han har skrevet flere bøker, sist boken «Smittet av Vold». Dette er en bok om hvordan profesjonelle hjelpere kan bli preget og i verste fall syke av sitt arbeid. I 2017  ble Isdal slått til ridder av St. Olavs orden for sitt arbeid gjennom mange år.

Ane Heiberg Simonsen er spesialrådgiver og psykologspesialist ved RVTS Øst.  Hun leder prosjektet Snakke sammen; en digital opplæringsplattform om å snakke med barn en er bekymret for.

Program

Velkommen
Tone Meisdalen, RIO og Elin Anita Lund, Mental Helse

Medfølelsens pris – hva gjør jobben med oss og hva gjør vi med det?
ved Per Isdal, psykologspesialist, Alternativ til Vold

  • -  Hva koster det oss å være hjelpere, hvilken pris må vi betale? Kan det være slik at vi blir dårligere hjelpere med årene?
  • Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelpeyrke
  • Hvordan kan vi forebygge negative helsekonsekvenser av hjelper- yrket?


Å snakke med barn om vold
ved Ane Simonsen, spesialrådgiver, RVTS Øst

Snakke sammen er en digital opplæringsplattform om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring om barnet er utsatt for vold eller overgrep. I portalen finner du en simulering av samtaler med barn og ungdommer der du kan velge alternativer i dialogen og øve på å bygge tillit. RVTS vil vise frem portalen og simuleringen og snakke om hvordan den kan brukes til å øve systematisk på å bli tryggere i samtaler med barn dere møter.

Fant du det du lette etter?