KRISE-konferansen 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 11.11.2019-12.11.2019, DPS Gjøvik

Fylkesmannen Innlandet og DPS Gjøvik inviterer til den 8. nasjonale krisekonferansen
Vi vektlegger brukermedvirkning – samarbeid med pårørende – samhandling

Selvmordsrisiko og selvmord - hva gjør vi?

Tid og sted

11. og 12. november 2019 - Quality Hotel Strand, Gjøvik, Strandgaten 15 inngang Elvegata, 2815 Gjøvik
epost: q.strand@choice.no | Tlf. 61 13 20 00
Bookingkode: KRISE

Alternativ overnatting:
Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun
Tlf. 61 17 10 11
www.hovdetun.no

Priser

Konferansemiddag og overnatting gjøres opp direkte til hotellet.

Deltagelse begge dager kr. 2.640,-/2.440,-* (* student eller medlem brukerorganisasjon)
inkl. kursavgift, lunsj og pausemat

Deltagelse en dag kr. 1.320,-/1.120,-* (* student eller medlem brukerorganisasjon)
inkl. kursavgift, lunsj og pausemat

Konferansemiddag eksl. drikke kr. 545,- (ikke overnattende)

Overnatting, enkeltrom kr. 1.650,-
Inkl. fesmiddag, per pers.

Overnatting, dobbeltrom kr. 1.350,-
Inkl. fesmiddag, per pers.

Tilknytningsdøgn, enkeltdøgn kr. 1.095,-
inkl. frokost, per pers.

Tilknytningsdøgn, dobbeltrom kr. 647,-
inkl. frokost, per pers.

Påmelding

Påmelding innen 11. oktober 2019

Kursavgift og dagpakker gjøres opp med Sykehuset Innlandet


Påmelding er bindende, og avbestilling må skje senest en uke før konferansen. Ved manglende oppmøte uten varsel til arrangør innen frist, må faktura for deltakelse påregnes.

Målgruppe

Kommuner, Nav, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, politi, avtalespesialister, kompetansesentra, utdanningsinstitusjoner og andre som er opptatt av temaet vi tar opp.

Foredragsholdere

Informasjon om foredragsholderne oppdateres fortløpende på www.sykehuset-innlandet.no

Stands

Deltagere inviteres til å presentere seg og aktuelle prosjekter.

Påmeldingsskjema stands

Godkjenninger

NPF: Godkjent som 15 timer vedlikeholdsaktivitet.
Ergoterapiforbundet: Godkjent som 15 timer spesialistspesifikt kurs innen psykisk helse, allmennhelse og folkehelse.
NSF: Godkjent som meritterende med totalt 15 timer.
Norsk fysioterapiforbund: Godkjent med 14 timer for spesialistfornying og spesialistoppbygging sammen med mastergrad
Den norske legeforening
Samfunnsmedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Psykiatri: godkjennes med 15 timer for spesialistenes etterutdanning
Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning

Program 11. november

08.15 Oppmøte og registrering. Enkel bevertning.

09.00 Velkommen ved Brostein
Åpning av konferansen ved Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet

09.30 Krise – endring gjennom smerte
ved Jon Schultz, etterlatt, nestleder sentralstyret LEVE, advokat, fadder LEVE Oppland
Pause

10.20 Statens Helsetilsyn sitt arbeid i saker med selvmord
ved Ewa Ness, Statens Helsetilsyn

Akutt behandling av ustabile pasienter
ved Ewa Ness, psykiater, leder av Oslo Legevakt, psykiatrisk legevakt

11.55 Lunsj

12.55 Trenger vi selvmordsrisikovurdering?
ved Tormod Stangeland, psykologspesialist, Ungdomspsykiatrisk klinikk Akershus universitetssykehus
Pause

13.55 I skyggen av selvmordsrisiko
ved Tormod Stangeland, fortsetter

14.45 Bedre ivaretakelse av unge selvmordsetterlatte i Norge
ved Christoffer Vestli, Unge LEVE
Pause med servering

16.15 Fra tabu til tema - selvmord i mediene
ved Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær, Norsk Redaktørforening

17.00 Panel: Hvordan bør selvmord omtales i media fremover?
Reidun Kjelling Nybø, Erik Sønstelie, redaktør OA, Jon Schultz, Tormod Stangeland m.fl.

17.30 Slutt

19.00 Middag og sosialt samvær. Kulturelt innslag.

Program 12. november

08.15 Nytt kartleggingssystem for kartlegging av selvmord ved behandling i psykisk helsevern
ved Fredrik Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF)
Pause

09.30 CAMS - Collaborative Assessment and Management of Suicidality
– en forståelsesramme, tilnærming og metodikk til bruk i behandling av mennesker med
selvmordsproblematikk
ved Cathrine Wilhelmsen Steen, psykologspesialist fagstab, divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet
Tone Bovim, psykologspesialist, RVTS Øst
Pause

10.30 Det veiledende materiellet for kommunene om selvskading og selvmord. Hvordan kan materiellet brukes?
ved Synøve Magnussen Wiig, psykologspesialist RVTS Øst

11.15 Lunsj

12.15 En ukjent vei
ved Judith Reinvik, psykiatrisk sykepleier, etterlatt
Pause med utdeling av kursbevis

13.20 Handlingsplan mot selvmord
ved Oppland fylkeskommune/Lillehammer kommune
Kirkens SOS - Noen å snakke med 24 timer i døgnet
ved Hilde Stokke Lothe, leder i kirkens SOS i Hedmark og Oppland

14.30 Det verste vi voksne gjør er å glemme hvordan det er å være ungdom – og forvente at ungdom vet hvordan det er å være voksne
ved Per Arthur Andersen, helsebror/helsesykepleier, Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for gutter,
Bydel Frogner, Oslo kommune

15.15 Avslutning og vel hjem

Når og hvor

Dato
11.11.2019-12.11.2019 
Klokkeslett
08:15-15:15
Sted
Quality Hotel Strand, Gjøvik
 
Arrangør
DPS Gjøvik
 
Medarrangør

Fylkesmannen i Innlandet

Kontaktinformasjon
Ingunn Thomassen Berg, tlf. 906 54 716
 
Mer informasjon
ingunn.thomassen.berg@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.