Krisekonferansen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 13.11.2017-14.11.2017, DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik

Vold og overgrep i nære relasjoner er tema på den 6. nasjonale kriskonferansen som DPS Gjøvik arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

Forelesere under årets konferanse

André Oktay Dahl - Jurist, seniorrådgiver i Unio med særlig ansvar for deres internasjonale arbeid og samfunnsansvar. Dahl har tre perioder i Stortinget for Høyre bak seg, i tillegg til flere perioder i både kommunestyre og fylkesting. Her jobbet han mye med barns rettigheter, minoritetsproblematikk og bekjempelse av overgrep og vold i nære relasjoner. Han har også bakgrunn fra kommunikasjonsbyrået Gambit. André er nestleder i Reform, har mottatt henholdsvis Dixi-prisen og blitt utnevnt til æreshomo under Skeive dager for åpenhet om egne erfaringer med overgrep og sitt politiske virke.

Maria del Carmen Myhre-Gomez Hegge - Familiekoordinator NAV Værnes, Talsperson og Brukerrepresentant i Voksne for Barn. Er sosionom og Familiekoordinator ved NAV Værnes i prosjektet Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Hun er erfaringskonsulent innen temaene vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, oppvekstmiljø og psykisk helse. De siste årene har hun vært Talsperson for organisasjonen og brukerrepresentant i Akuttnettverket for organisasjonen Voksne for Barn.

Anna Luise Kirkengen - Dr. med. Professor i allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie NTNU og Institutt for samfunnsmedisin ved UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø. Anna Luise Kirkengens kunnskapsfelt handler om hvordan krenkelseserfaring under oppveksten henger sammen med senere sykelighet. I 1998 forsvarte hun avhandlingen «Helsefølger av seksuelle overgrep i barndommen» for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Hennes funn tilsa at traumatisk erfaring blir innskrevet i kroppen. Disse funnene bekreftes nå av forskningen i et flerfaglig felt som omfatter psykologi, nevrologi, endokrinologi, immunologi og genetikk. Det samarbeidet viser at våre erfaringer påvirker og former vår kropp og derved helse.

Trine Anstorp - Spesialrådgiver ved RVTS Øst og psykologspesialist. Har ledet RVTS Øst sitt program Trygge Traumeterapeuter, der fokus er på å fremme økt kompetanse i spesialisthelsetjenesten med hensyn til arbeid med traumerelaterte lidelser. Spesielt opptatt av komplekse traumer og dissosiasjon, og hvordan utvikle best mulig behandlingstilbud for denne pasientgruppen. Forfatter og medredaktør av flere fagbøker på dette tema.

Hilde Pentzen - Spesialrådgiver ved RVTS Øst og psykologspesialist
Spesialrådgiver ved RVTS Øst og psykologspesialist. Programleder for Tryggere Traumeterapeuter. Bakgrunn fra klinisk arbeid og utviklingsarbeid i DPS.

Ragnhild Linløkken - Overlege DPS Elverum-Hamar, poliklinikk Hamar 2.
Linløkken har i mange år arbeidet som overlege/kliniker ved allmenpsykiatrisk poliklinikk – 2-årig innføringsseminar institutt for psykoterapi, RVTS traumeutdanning. EMDR-utdanning. Hun har også jobbet med utredning og behandling av pasienter med traumeproblematikk i poliklinikk.

Torbjørn Herlof Andersen - Professor kjønns-og mannlighetsforskning, NTNU Gjøvik, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Herlof Andersen har skrevet bøkene «Tause menn» og «Sårbar og sterk».

Odd Werner Hansen - Overgrepsutsatt og mye mer….
Odd Werner Hansen fortalte om overgrepene som ble begått mot seg selv i alderen 9-16 år først når han selv var 49 år. Hvorfor fortalte han ingenting om dette tidligere? Hvorfor måtte det gå 40 år før han sa noe? Hvorfor er det så tabubelagt å snakke om overgrep, spesielt blant menn? Hvordan preget overgrepene hverdagen til Odd Werner i barneårene, ungdomstida og i voksen alder? Odd Werner er utsatt for overgrep, men ønsker ikke å være et offer. Dette har preget Odd Werner sine valg i like stor grad som overgrepene. Det er derfor han skal snakke om hvordan skam- og skyldfølelsen har vært en viktig driver mot å mestre ulike fasetter og arenaer i livet. Foredraget ”Skam og mestring” handler om de negative effektene av overgrepene Hansen ble utsatt for, men også hvordan noe så negativt og vanskelig har blitt til en styrke i forhold til å ville prestere og mestre på ulike arenaer i livet. Odd Werner ønsker mer åpenhet om overgrep og hvordan overgrep påvirker mennesker. Han forteller åpent om hva det har gjort med han, familien og hva det har betydd for andre at han selv stod frem i media.

Bjørn Aksel Aasen - Veileder og psykologspesialist/EMDR. Bjørn Aksel Aasen er Spesialist i klinisk psykologi og EMDR Europe Accredited Senior Trainer. Han har i en årrekke undervist og veiledet i EMDR i Skandinavia og har hatt en rekke presentasjoner på internasjonale konferanser. Han driver også privat praksis på Røros.

Gabriele Frøen - Spesialrådgiver for stabsområde fag i Sykehus Innlandet
Spesialområde: Forståelse for og behandling av traumelidelser. Frøen har i mange år jobbet med behandling av mennesker som har vært utsatt for traumer. De siste årene har hun arbeidet med veiledning og som kursholder. Hun er mest kjent for å holde ABC-kurs i traumekunnskap, men også om selvskading, krysskulturell kompetanse og egenomsorg. Du finner fagkunnskap Gabriele Frøen legger ut på FB på «Forum for traumekunnskap».

SMISO Oppland - Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep. Smiso i Oppland er et lavterskeltilbud til ungdom over 16 år, til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, til støttepersoner for incestutsatte barn og voksne og til de som ønsker informasjon og veiledning. Ungdom under 16 år kan ta kontakt, men kan kun komme til samtaler i samarbeid og forståelse med foresatt(e) eller støtteperson i hjelpeapparatet. Alle våre tilbud er gratis. Vårt mål er å gi støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Videre skal Smiso drive forebyggende arbeid, informasjon, undervisning og rettledning til andre instanser. Vi erstatter ikke, men kommer i tillegg til offentlige hjelpeinstanser. Vi har lokaler sentralt i Gjøvik. Her disponerer vi vel 220m² med kontorer, aktivitetsrom, grupperom og koselige oppholdsrom.

Ung i Gjøvik – en paraply for ungdomsaktiviteter i Gjøvik kommunes Ungdomsavdeling. Vår jobb er å engasjere, utvikle og involvere ungdom i alderen 13–25 år med aktivitet, prosjekter, oppfølging og mestring. (Odd Arne Nilsen, sykepleier, og Tone Opsahl, psykiatrisk sykepleier / Ung i Gjøvik).

Godkjenninger


NPF - Godkjent som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

NETF - 15 timer spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist innen psykisk helse eller somatikk.

NSF - 15 timer meritterende. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Dnlf - Psykiatri: 15 timer til etterutdanningen for spesialistene.
Samfunnsmedisin: 14 timer for videre- og etterutdanningen.
Det er også søkt godkjenning for allmennmedisin emnekurs/klinisk emnekurs i krisearbeid til videre-og etterutdanningen.

Samfunnsmedisin: valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Psykiatri: spesialistenes etterutdanning

Psykologforeningen: kurset er godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet

Påmeldingsinformasjon

Bindende påmelding innen 1. november 2017

Stands i foajeen begge dager

Priser

Quality Hotel Strand Gjøvik, 
Strandgaten 15 inngang Elvegata,
2815 Gjøvik
Telefon 61 13 20 00
Faks 61 18 08 64

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-strand

  • Helpensjon i enkeltrom kr. 3.645 inkl. kursavgift, dagpakker og festmiddag  
  • Helpensjon i dobbeltrom kr. 3.345 p.p inkl. kursavgift, dagpakker og festmiddag
  • Tilknytningsdøgn i enkeltrom kr. 1.095 inkl. frokost
  • Tilknytningsdøgn i dobbelttrom kr. 647,50 p.p. inkl. frokost
  • Kursavgift begge dager kr. 2.640 inkl. dagpakker (student-/ brukerorganisasjoner kr 2.240,- )
  • Kursavgift en dag kr. 1.320 inkl. dagpakke (student-/ brukerorganisasjoner kr 1.120,-)
  • Tillegg for middag kr. 515,- ikke boende

Alternativ overnatting:  
Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun, 
Telefon 61 17 10 11
www.hovdetun.no

Betaling

  • Overnatting, dagpakke og konferansemiddag gjøres direkte opp med hotellet
  • Faktura for kursavgift sendes ut i etterkant

Når og hvor

Dato
13.11.2017-14.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Quality Hotel Strand
Strandgata 15, 2815 Gjøvik
 
Arrangør
DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik
og Fylkesmannen i Oppland 
Kontaktinformasjon
Ingunn Thomassen Berg, telefon 906 54 716
 
Mer informasjon
ingunn.thomassen.berg@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?