Krisekonferansen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 13.11.2017-14.11.2017

Vold og overgrep i nære relasjoner er tema på den 6. nasjonale kriskonferansen som DPS Gjøvik arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

Årets program, som er under utarbeidelse, har fokus på avdekking, lindring og behandling.

Forelesere under årets konferanse

Torbjørn Herlof Andersen, professor Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik

Trine Anstorp og flere foredragsholdere fra RVTS Øst

SMISO Oppland

Odd Werner Hansen om egne erfaringer

Anna Luise Kirkengen, professor/forsker, spes. allmennmed., dr.med., NTNU

Bjørn Aksel Aasen, psykolog og EMDR veileder

Godkjenninger


Det søkes om godkjenninger for:

NPF - vedlikeholdsaktivitet

NETF - spesialist-spesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen allmennhelse, ssykisk helse og folkehelse

NSF - meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Dnlf - Allmennmedisin: emnekurs/klinisk emnekurs i krisearbeid til videre-og etterutdanningen

Samfunnsmedisin: valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Psykiatri: spesialistenes etterutdanning

Påmeldingsinformasjon

Bindende påmelding innen 13. oktober 2017


Stands i foajeen begge dager

Når og hvor

Dato
13.11.2017-14.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Quality Hotel Strand
Strandgata 15, 2815 Gjøvik
 
Arrangør
DPS Gjøvik og Fylkesmannen i Oppland 
Kontakt
Spørsmål rettes til Ingunn Thomassen Berg
tlf. 906 54 716 ingunn.thomassen.berg@sykehuset-innlandet.no