Krisekonferansen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 13.11.2017-14.11.2017, DPS poliklinikk, Gjøvik

Vold og overgrep i nære relasjoner er tema på den 6. nasjonale kriskonferansen som DPS Gjøvik arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

Forelesere under årets konferanse

Torbjørn Herlof Andersen, professor Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik

Flere foredragsholdere fra RVTS Øst

SMISO Oppland

Odd Werner Hansen om egne erfaringer

Anna Luise Kirkengen, professor/forsker, spes. allmennmed., dr.med., NTNU

Bjørn Aksel Aasen, psykolog og EMDR veileder

Godkjenninger


Det søkes om godkjenninger for:

NPF - vedlikeholdsaktivitet

NETF - spesialist-spesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen allmennhelse, ssykisk helse og folkehelse

NSF - meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Dnlf - Allmennmedisin: emnekurs/klinisk emnekurs i krisearbeid til videre-og etterutdanningen

Samfunnsmedisin: valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Psykiatri: spesialistenes etterutdanning

Psykologforeningen: kurset er godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet

Påmeldingsinformasjon

Bindende påmelding innen 13. oktober 2017

Stands i foajeen begge dager

Priser

Quality Hotel Strand Gjøvik, 
Strandgaten 15 inngang Elvegata,
2815 Gjøvik
Telefon 61 13 20 00
Faks 61 18 08 64

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-strand

  • Helpensjon i enkeltrom kr. 3.645 inkl. kursavgift, dagpakker og festmiddag  
  • Helpensjon i dobbeltrom kr. 3.345 p.p inkl. kursavgift, dagpakker og festmiddag
  • Tilknytningsdøgn i enkeltrom kr. 1.095 inkl. frokost
  • Tilknytningsdøgn i dobbelttrom kr. 647,50 p.p. inkl. frokost
  • Kursavgift begge dager kr. 2.640 inkl. dagpakker (student-/ brukerorganisasjoner kr 2.240,- )
  • Kursavgift en dag kr. 1.320 inkl. dagpakke (student-/ brukerorganisasjoner kr 1.120,-)
  • Tillegg for middag kr. 515,- ikke boende

Alternativ overnatting:  
Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun, 
Telefon 61 17 10 11
www.hovdetun.no

Betaling

  • Faktura for kursavgift sendes ut i etterkant
  • Overnatting, dagpakke og konferansemiddag gjøres direkte opp med hotellet


Når og hvor

Dato
13.11.2017-14.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Quality Hotel Strand
Strandgata 15, 2815 Gjøvik
 
Arrangør
DPS poliklinikk, Gjøvik
og Fylkesmannen i Oppland 
Kontakt
Spørsmål rettes til Ingunn Thomassen Berg
Telefon 906 54 716 ingunn.thomassen.berg@sykehuset-innlandet.no