Krisekonferansen 2018

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 12.11.2018-13.11.2018

Den 7. nasjonale krisekonferansen tar opp temaet  - Hvordan møte personer i akutt krise?

Tid og sted

12. og 13. november 2018

Quality Hotel Strand Gjøvik | veibeskrivelse

Stands i foajeen begge dager

Program dag 1

08.15 Oppmøte og registrering. Enkel bevertning

09.00 Velkommen

Per Christian Ellefsen, konferansier

Åpning av konferansen - Tone Meisalen, RIO og Elin Anita Lund, Mental Helse

Traumatisk stress og stressmestring
– gjennomgang av stressmestringsverktøy, strategier og kunnskapsportalen
ved Lars H. Lyster, psykologspesialist, RVTS Øst

10.45 Pause

11.00 ...forts.: Traumatisk stress og stressmestring

11.45 Lunsj

12.45 Hvordan trygge de vettskremte og utslitte?
– Å møte mennesker i livskriser
ved Arnhild Lauveng, psykologspesialist

13.30 Pause

13.45 ..forts.: Hvordan trygge de vettskremte og utslitte?

14.30 Pause

14.45 Betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser
ved Trude Klevan, førsteemanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge, med PhD innen betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser, barnevernspedagog, lang klinisk erfaring fra barnevern og akutt psykisk helsearbeid

15.30 Pause med servering

15.45 Moderne kriseforståelse
– Kunnskapsgrunnlag og erfaringer med oppfølgingen etter 22. juli
ved Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver RVTS Øst

16.30 Pause

17.00 ...forts.: Moderne kriseforståelse

17.30 Slutt

19.00 Middag og sosialt samvær. Kulturelt innslag

Program dag 2

08.30 Hvem gjør hva ved krise i Gjøvik kommune?
– organisering, responstid, utkalling, igangsetting av gruppa, utfordringer og samspill underveis
ved Kriseteamet i Gjøvik kommune, fastlege/praksiskonsulent Dag Lunder, fastlege Bodil Hagen Sægrov, ungdomskontakt/psykiatrisk sykepleier Tone Opsahl, rådgiver Innlandet poiltidistrikt Nan Inger

09.15 Pause

09.30 Barn som pårørende i akuttsituasjoner
ved Anne Kristine Bergem, psykiater/universitetslektor Oslo MET

10.30 Pause

10.45 Erfaringer fra psykiatrisk legevakt, Porsanger kommune
ved Lene Gregersen, psykiatrisk sykepleier/prosjektleder, Porsanger kommune

11.30 Erfaringer og praktiske eksempler fra: Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen psykisk helse og rus
ved Are Løken, kommuneoverlege/sykehjemslege Gran kommune

12.00 Lunsj

13.00 Prehospitale tjenester - samhandling og kompetanse ved akutte psykiske belastninger
ved Knut Anders Brevig, prosjektleder Transport psykisk ustabile fase II, Sykehuset Innlandet

13.45 Pause

14.05 Simulering som læringsarena ved akutte hendelser
ved Johnny Sandaker, leder SIM Innlandet / Arve Holmelid, rådgiver SIM Innlandet

14.40 Kommunikasjon mellom mennesker i stressede situasjoner
– kroppsspråkets virkning på oss
ved Per Christian Ellefsen

15.30 Avslutning og vel hjem!

(Vi tar forbehold om små endringer i programmet)

Påmelding

Priser
Deltakelse én dag kr. 1.300,-/1.100,-*
inkl. kursavgift, lunsj og pausemat
Deltakelse begge dager kr. 2.600,-/2.400,-*
inkl. kursavgift, lunsj og pausemat

* student eller medlem brukerorganisasjon

Konferansemiddag eks. drikke kr. 525,-
Ikke overnattende
Overnatting pr. døgn enkeltrom kr. 1.435,-
Overnatting pr. døgn dobbeltrom kr. 1.135,-

Konferanseminndag og overnatting bestilles og gjøres opp med hotellet
E-post: q.strand@choice.no
Telefon: 61 13 20 00
Faks: 61 18 08 64
Bookingkode: KRISE

Alternativ ovenatting:
Gjøvik Vandrehjem Hovdetun:
Telefon: 61 17 10 11
www.hovdetun.no

Påmeldingslenke for eksterne deltakere som ønsker å melde seg på og betale deltakeravgiften samtidig

Påmeldingslenke for eksterne deltakere som må ha tilsendt faktura og ansatte i Sykehuset Innlandet

Stands
Deltagere inviteres til å presentere seg og aktuelle prosjekter

Påmeldingslenke for deltakere med STANDS

Forelesere

Arnhild Lauveng er psykolog,og hadde tidligere diagnosen schizofreni. Hun er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og arbeider for tiden som doktorgradsstipendiat på FoU-avdelingen, divisjon for psykisk helsevern, AHUS. Hun er en aktiv foredragsholder både i Norge, Danmark og andre land og har mottatt en rekke priser. Blant annet Fritt Ords Honnørpris (2008).

Per Christian Ellefsen er konferansier og foredragsholder. Kontakt mellom mennesker, kroppsspråk, stemmebruk og humor vil være naturlige temaer i hans tilnærming til dette.

Anne Kristine Bergem er psykiater og universitetslektor, Oslo MET

Godkjenninger


Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 15 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse og somatisk helse.

Det søkes om godkjenninger for:
NPF: godkjenning for spesialistkurs/vedlikeholdskurs i spesialisering
NSF: meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
Dnlf Allmennmedisin: 15 timer som emnekurs/klinisk emnekurs til videre- og etterutdanning
Samfunnsmedisin: 15 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Psykiatri: 15 timer for spesialistenes etterutdanning

Rutetider

Togtider Oslo/Gjøvik: www.nsb.no
Busstider Oslo/Gjøvik (TIMEkspressen) www.nettbuss.no


Når og hvor

Dato
12.11.2018-13.11.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Quality Hotel Strand Gjøvik
Elvegata 2-4, 2815 Gjøvik
 
Kontakt
Ingunn Thomassen Berg, tlf.906 54 716
 
Mer informasjon
ingunn.thomassen.berg@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.