Krisekonferansen 2021

Den 10. nasjonale krisekonferansen har tema:
Når verden stenger – pandemiens ringer i vann

Målgruppe

Kommunene, Nav, spesialisthelsetjenesten, bruker - og pårørendeorganisasjoner,
politi, avtalespesialister, kompetansesentra, utdanningsinstitusjoner
og andre som er opptatt av temaet vi tar opp.


Foredragsholdere

Knut Storberget, Statsforvalteren i Innlandet

Bengt B. Lindström
første professor i salutogonese, NTNU Trondheim

Kristine Børli Nyhus
klinisk sosionom, Kompasset i Lillehammer

Cathrine Dahle
psykologspesialist, leder Kompasset i Lillehammer

Morten Brodahl
erfaringskonsulent/faglig rådgiver, NKROP

Finn Skårderud
lege, professor, Dr. med., SULT, Inst. for spiseforstyrrelser

Program

08.15Oppmøte, pålogging og registrering

09.00 Velkommen - Åpningsforedrag om å stå i store kriser
ved Knut Storberget, Statsforvalteren i Innlandet

10.00 Salutogenese – å finne bærekraft i katastrofen. Kan salutogen handlingsstrategi forbedre muligheter for god helse og livskvalitet ved omfattende kriser, som en pandemi? ved Bengt B. Lindström, professor i Salutogenese, NTNU

11.45 Hvordan håndterer brukerne kriser i pandemien? Personer med samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser er en sårbar gruppe som det er viktig å vise spesiell oppmerksomhet i tider med store endringer i måten samfunnet fungerer på. ved Morten Brodahl, erfaringskonsulent/faglig rådgiver

12.30 Lunsj (Siden videokonferansen er gratis, oppfordrer vi arbeidsgivere til å spandere lunsj på deltagerne).

13.30 Konsekvenser for allerede utsatte barn/unge. Blå Kors Kompasset tilbyr terapi, rådgivning og undervisning til unge mellom 14 og 35, som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.
ved Cathrine Dahle, psykologspesialist, leder Kompasset, Lillehammer
og Kristine Børli Nyhus klinisk sosionom, Kompasset, Lillehammer

14.30 Koronaens konsekvenser – hva blir viktig nå? Hva gjør det med oss at virkeligheten brått har endret seg grunnet en pandemi?
ved Finn Skårderud, professor, lege, spesialist i psykiatri, Dr.med.

15.30 Vel hjem!

Pauser legges inn underveis. Det tas forbehold om små endringer i programmet.


Fant du det du lette etter?