Krisekonferansen 2021 - preinvitasjon

Når verden stenger - pandemiens ringer i vann.

Program for den 10. nasjonale krisekonferansen på Gjøvik er under utarbeidelse. 


Her nevnes noen av foreleserne:
Knut Storberget, Statsforvalteren i Innlandet | Åpningsforedrag om å stå i store kriser

Bengt B. Lindström, første professor i salutogonese | Kan en salutogen handlingsstrategi forbedre muligheter for god helse og livskvalitet ved omfattende kriser, som en pandemi?

Finn Skårderud, psykiater | Koronaens konsekvenser – hva blir viktig nå?

Camilla Stoltenberg, direktør, dr. med., Statens Helsetilsyn | Koronapandemien - status og erfaringer


Det planlegges for ulike scenarier; oppmøte og/eller strømming på nett.

Godkjenninger søkes om for NPF, NSF, NETF, Dnlf med flere.

Stands i foajéen begge dager.Fant du det du lette etter?