HELSENORGE

Krisekonferansen 2022 - preinvitasjon

Statsforvalteren i Innlandet og Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik inviterer til den 11. nasjonale krisekonferansen med tema risikosituasjoner - hvordan gjøre gode vurderinger?
Fant du det du lette etter?