Kvalitativ innholdsanalyse

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 09.09.2019

Dagseminar for forskere innen helse- og sosialfag.

Innholdsanalyse kan deles inn i tre forskjellige metoder: konvensjonell, målrettet eller summativ.

Alle tre metodene brukes til å tolke betydningen av innholdet i tekstdata og dermed delta i det naturalistiske paradigmet.

Om dagseminaret

Innholdsanalyse kan gjøres med forskjellige abstraksjonsnivåer. Enten kan man se på det åpenbare innholdet, det vil si det som uttrykkes direkte i teksten. Det er mest vanlig i den kvalitative grenen. Et annet alternativ er å analysere latent innhold, som betyr at forskeren tolker betydningen av teksten.
I følge Graneheim og Lundman (2004) er det alltid rom form for tolkning av en tekst, som kan være mer eller mindre dypt.

Deltakelse på seminaret forutsetter ikke forhåndslesing.

De to artiklene flest forskere viser til, som grunnlag for analysene:
• Graneheim, U.H; Lundman, B (2004): Qualitative content analysis in nursing
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness Nurse Education Today, 2004, Vol.24(2), pp.105-112
• Graneheim, Ulla H; Lindgren, Britt-Marie; Lundman, Berit (2017): Methodo-
logical challenges in qualitative content analysis: A discussion paper Nurse
Education Today, September 2017, Vol.56, pp.29-34

Tid og sted

Mandag 9. september 2019, kl. 09.00–14.30
Sykehuset Innlandets administrasjonssenter i Brumunddal, møterom Buttekvern

Målgruppe

Forskere innen helse- og sosialfag med noe bakgrunnskunnskap og erfaring med kvalitative forskningsmetoder. Studenter som er i gang med eller har konkrete planer om å gjennomføre kvalitative studier.

Påmeldingsinformasjon

Påmeldingsfrist 15. august 2019. Seminaret er gratis, inkl. lunsj.
Det er satt av et tak på 80 deltakere, etter løpende påmelding.

Påmedingslenke dagseminar


Program

09.00 Velkommen og innledning

09.15 Kvalitativ innholdsanalyse: teoretisk bakgrunn og aspekter. Praktisk utførelse og analyse

11.30 Lunsj (enkel lunsj blir servert)

12.00 Kvalitativ innholdsanalyse: analysearbeidets abstraksjonsnivåer og trinn

14.00 Oppsummering og avrunding

Foreleser

Professor Ulla Graneheim kommer nå til Innlandet for å gjennomgå Kvalitativ innholdsanalyse i forskning. Denne metoden er utviklet av Ulla Graneheim og Berit Lundmann ved Umeå Universitet og er svært mye brukt innen helse- og sosialfagenes kvalitative forskning.

Når og hvor

Dato
09.09.2019 
Klokkeslett
09:00-14:30
Sted
Brumunddal
  
Kontaktinformasjon
Professor Arild Granerud, Høgskolen i Innlandet,
Epost: arild.granerud@inn.no
Professor Anne Jonassen, NTNU,
Epost: anne.jonassen@ntnu.no
Forskningsdirektør Ingeborg Hartz, Sykehuset Innlandet,
Epost: ingeborg.hartz@sykehuset-innlandet.no
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.