HELSENORGE

Kveld for pårørende og nærstående

Målet med tilbudet er å skape en møteplass for pårørende og nærstående til pasienter med hjernerystelse / lette traumatiske hjerneskader. På programmet står informasjon, undervisning og erfaringsutveksling.

Innhold

  • Erfaringsutveksling
  • Formidling av kunnskap om hjernerystelse og mulige konsekvenser
  • Orientering om aktuelle instanser dersom man som pårørende trenger videre hjelp/oppfølging

Organisering

  • Tilbudet er ment for pårørende/nærstående, ikke for pasienter. 
  • Pårørende defineres i vid forstand, derfor skriver vi også nærstående. Det kan for eksempel også være en god venn/venninne/kollega.
  • Deltakere må være fylt 18 år. Dersom det er behov for informasjon / samtale med pårørende under 18 år kan vi tilby dette utenom.
  • Deltakelse fordrer taushetsplikt for at det skal være trygt å dele erfaringer.
  • Sykepleier Une Smith-Hald og fysioterapeut Monica Dølgaard har ansvar for kvelden.

Frafall eller spørsmål?

  • Ved eventuelt frafall eller andre spørsmål, vennligst ta kontakt med Une Smith-Hald på telefon 970 31 342.
Fant du det du lette etter?