HELSENORGE

Kveld for pårørende/støttepersoner

Målet med tilbudet er å skape en møteplass for pårørende og støttepersoner til pasienter med ervervet hjerneskade. På programmet står informasjon, undervisning og erfaringsutveksling.

Innhold

 • Informasjon, undervisning og erfaringsutveksling 
 • Formidling av kunnskap om ervervet hjerneskade og mulige konsekvenser
 • Orientering om aktuelle instanser dersom man som pårørende trenger videre hjelp/oppfølging

Organisering

 • Tilbudet gis til pårørende av pasienter som følges opp av Seksjon helse og arbeid
 • Tilbudet er på ettermiddag/kveld slik at flest mulig kan delta.  
 • Pårørende defineres i vid forstand, derfor skriver vi også nærstående. Det kan for eksempel også være en god venn/venninne/kollega.
 • Deltakere må være fylt 18 år. Dersom det er behov for informasjon/samtale med pårørende under 18 år kan vi tilby dette utenom.
 • Deltakelse fordrer taushetsplikt for at det skal være trygt å dele erfaringer.
 • Sykepleier Une Smith-Hald og ergoterapeut Ida Weydahl har ansvar for kvelden.

Målsetting

Målet med arrangementet er å:

 • formidle kunnskap som gjøre pårørende bedre i stand til å mestre egen situasjon og tilværelse
 • formidle kunnskap for å bidra til økt samspill mellom pasient og pårørende
 • veilede familier til oppfølging hos de rette instanser
 • få tilbakemelding på hvordan pårørende opplever egen situasjon og bruke kunnskapen i arbeidet med å spre kunnskap om ervervede hjerneskader
 • orientere om de statlige og kommunale hjelpeordningene ved behov

Påmelding

Ta kontakt med pasientens saksansvarlige i Helse og arbeid for påmelding. Påmeldingen er bindende.

Spørsmål eller frafall?

Ved behov for tilpasninger eller frafall, vennligst ta kontakt på telefon 911 74 555.

Fant du det du lette etter?