HELSENORGE

Kveld for pårørende/støttepersoner

Målet med tilbudet er å øke pårørendes forståelse for ervervet hjerneskade og konsekvensen av dette. I tillegg er det et ønske at pårørende skal møte andre i en lignende livssituasjon.

Om tilbudet

Tilbudet gis til pårørende av pasienter som følges opp av Seksjon helse og arbeid.

Tilbudet er på kveldstid.

Utgangspunktet er at det er samme opplegg for alle pårørende. Ved behov legges noe opplegg i grupper. Vi legger til rette for diskusjon og erfaringsutveksling innen gitte problemstillinger. 

Hvem er pårørende?

Pårørende defineres i vid forstand. Tilbudet er åpent for alle som har betydning for pasienten. 

Alle som deltar på kurset har taushetsplikt. Det er viktig at det er trygt å dele opplevelser. 

Målsetting

Målet med arrangementet er å:

  • formidle kunnskap som gjøre pårørende bedre i stand til å mestre egen situasjon og tilværelse
  • formidle kunnskap for å bidra til økt samspill mellom pasient og pårørende
  • veilede familier til oppfølging hos de rette instanser
  • få tilbakemelding på hvordan pårørende opplever egen situasjon og bruke kunnskapen i arbeidet med å spre kunnskap om ervervede hjerneskader
  • orientere om de statlige og kommunale hjelpeordningene ved behov

Påmelding

Påmelding på telefon etter avtale med behandler som følger opp pasienten. På grunn av planlegging er det bindende påmelding når dato er satt. 


Fant du det du lette etter?