Legemiddelassistert rehabilitering

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 28.10.2019-04.11.2019

Grunnleggende innføring i LAR-behandling for ansatte i spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunene.

Tid og sted

28. oktober og 4. november 09.00-15.00
SI Brumunddal, Buttekvern 2

Det er mulig å delta på Videokonferanse 28.10, men ikke 4.11. VK nummer er 997530.
Det er mulig å delta bare 28.oktober. Deltagelse 4.11 krever deltagelse 28.10.

Forelsesere

Ivar Skeie, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, PhD, overlege DPS Gjøvik og
Jeanette Rundgren, spesialrådgiver ved KoRus-Øst

Målgruppe

Alle som arbeider med LAR i DPS Elverum-Hamar og Tynset (LAR-team, TSB-team, FACT og andre) og kommunene i DPS Elverum-Hamar og Tynset sitt nedslagsfelt, fastleger og alle andre som trenger fersk kompetanse om LAR.

Godkjenning

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timerforklinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Det er også søkt om godkjenning for leger.

Påmeldingsinformasjon

Påmeldingsfrist 21. oktober 2019

Påmeldingslenke LAR

Antall deltakere er maks 60.

Program 28. oktober

08.30 Registrering og kaffe

09.00 Velkommen

09.15 Bakteppet og det teoretiske grunnlaget for LAR-behandlingen

 • Rus og avhengighet som helseproblem – status og tendenser globalt, i Europa og i Norge – med spesiell vekt på opioider (”morfinstoffer”)
 • Hva er avhengighet – ulike forståelsesmodeller
 • Spesifikt om rusmiddelavhengighet – hjernens belønningssystem
 • Ulike behandlingstilnærminger ved rusmiddelavhengighet – bio-psyko-sosial tilnærming
 • Spesifikt om behandling av opioidavhengighet, avvenning/avhold versus substitusjon/vedlikehold LAR i verden i dag

11.00 Det serveres en enkel lunsj

12.00 Innholdet i LAR-behandlingen og målsettingen for behandlingen

 • Kort om trepartsmodellen (spesialisthelsetjenesten,
  kommunal helse/sosialtjeneste, fastlegene – og pasienten)
 • Komorbiditet (samtidige psykiske og somatiske lidelser)
 • Rehabilitering (sosialt, familie/nettverk …)
 • LAR-legemidlene
 • Kontrolltiltak i behandlingen
 • Pasient/bruker-medvirkning – på system og individnivå
 • Rehabilitering versus skadereduksjon – er det en reell motsetning?
 • Kan en LAR-pasient være ”helt rusfri”?
 • Tidsubegrenset behandling – er EXIT LAR en målsetting?

Behandlingsresultater i LAR i Norge

 • Dødelighet
 • Sykelighet
 • Kriminalitet
 • Rusmestring
 • Sosial rehabilitering

Program 4. november

Denne dagen organiseres deltakerne i grupper og undervisningen foregår som en kombinasjon av korte forelesningsbolker og diskusjoner i grupper og plenum med innlagte pauser. Det vil ikke være mulig å delta på VK.

09.00 Brukererfaringer fra å være i LAR, ved Jeanette Rundgren, spesialrådgiver i KoRus-Øst

10.00 Organisering av LAR i Norge og SI og praktisk LAR- arbeid. Grundig om trepartsmodellen (LAR i helseforetak, kommunal helse/sosialtjeneste, fastlege og pasienten)

 • Hva er oppgavene for de ulike aktørene i trekanten?
 • Ansvarsgrupper
 • IP
 • LAR er per definisjon ”spesialisthelsetjeneste” (LAR-forskriften) – hva betyr det i forhold til trepartsmodellen
 • FACT – hva vil det ha å si for organiseringen av LAR i SI?
 • Organisering av LAR i Sykehuset Innlandet

11.00 Det serveres en enkel lunsj

12.00 Organisering av LAR i Norge og SI og praktisk LAR- arbeid, fortsetter

 • Arbeidsdeling og rollefordeling i ansvarsgruppene
 • Hva betyr individualisert behandling?
 • Balanse mellom kontroll og tillit - henteordninger
 • Bruker/pasient-medvirkning – hva betyr det?
 • Bruk/forskrivning av vanedannende legemidler i LAR (benzo og z-hypnotika)
 • Pasienter som ”ikke gjør som vi sier” – er det en grense for hva som kan tolereres i LAR?
 • Balanse mellom fleksibilitet og fasthet

En del spesielle forhold

 • Førerkort
 • Reiser innenlands
 • Utenlandsopphold
 • Graviditet – prevensjon
 • Erstatningsdoser av LAR-medikament (ikke fått hentet, oppkast, frastjålet”

Når og hvor

Dato
28.10.2019-04.11.2019 
Klokkeslett
08:30-09:00
Sted
Brumunddal
  
Arrangør
Divisjon Psykisk helsevern 
Kontaktinformasjon
Marianne Lundgård, mobil 908 87 429
 
Mer informasjon
marianne.lundgard@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.