Mellom psykiatri og nevrologi

Fagseminar, 19.01.2017

 

Sted og tid

Torsdag 19. januar 2017 kl. 08.30
Sykehuset Innlandet Lillehammer, Audutoriet

Målgruppe

Leger i spesialisering og overleger i psykiatri og nevrologi, samt allmennmedisin

Godkjenninger

Den norske legeforening: Kurset er godkjent for 6 timer i spesialist- og videreutdanning i psykiatri og for valgfritt kurs og  etterutdanningskurs i allmennmedisin og nevrologi

Påmelding og pris

Elektronisk påmelding innen 12. januar 2017
Seminaret er gratis for LIS-leger. Andre leger må betale kr. 200,-

Påmeldingsskjema

Program

08.30 Registrering kaffe og rundstykker

09.00 Velkommen

09.10 Hva er epilepsi? Vinkling mot psykiatri. Psykiatrisk komorbiditet. Etiologi: Genitikk/Limbiske encefalitter

11.00 Pause

11.10 Behandling av epilepsi. Positive og negative psykotrope effekter av antiepilektika. Kombinasjon med psykiatriske legemidler.

11.55 Lunsj

Forelesning: Spirituelle/religiøse/uvanlige manifestasjoner av epilepsi. Historien om Vis-Knut

13.20 Pause

13.30 Utfordringer i i forhold til kognitive utfall/autistiske trekk/utviklingshemning. Differensialdiagnostikk, inklusiv psykogene non epileptiske anfall (PNES)

Når og hvor

Dato
19.01.2017 
Klokkeslett
08:30-13:30
Sted
Sykehuset i Lillehammer
  
Arrangør
LIS gruppen DPS Lillehammer 
Innlegg fra
Eylert Brodtkorb, overlege, professor, dr.med. Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi St. Olavs Hospital 
Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Thomas Lund Leivseth: telefon 952 28 655
 
Fant du det du lette etter?