Menneskerettigheter for personer med demens

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 29.08.2018

 

”Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home – so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world.”

Eleanor Roosevelt, ved presentasjon av menneskerettighetene i 1948

Sted og tid

Domkirkeodden - Aulaen, Hamar | veibeskrivelse
Onsdag 29. august kl. 09.00–15.30

Målgruppe

 Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helsepersonell, fastleger,sykehjemsleger, fautviklings­ansvarlige, demenskontakter, høgskoleansatte og studenter, helsepolitikere, pårørende til personer med demens og frivillige.

Pris og påmelding

Konferansen koster kr. 300,- per deltaker.
Enkel lunsj, frukt, kaffe/te er inkludert.
Deltakerne betaler selv reiseutgiftene.

Påmeldingsfrist tirsdag 8. august 2018

Påmelding og betaling Menneskerettigheter

Bekreftelse om påmelding kommer automatisk per e-post. Vær nøye med å oppgi riktig e-postadresse.

Program

09.00 Registrering

09.50 Velkommen

10.00 Åpning av konferansen, ved Solveig Fiske

10.15 Leve livet med demens, ved Kjersti Brøntveit

10.30 Dementia and human rights, ved Dr. Martina Schmidhuber

11.00 Utfordringer i forhold til menneskerettigheter ved demenssykdom,
ved Knut Engedal

11.30 Menneskerettigheter for personer med demens, med fokus på møtet med offentlige myndigheter på ulike stadier i sykdomsforløpet, ved Marit Lommundal Sæther

12.00 Lunsj

12.45 Vurdering av beslutningskompetanse/samtykkekompetanse hos personer med demens, ved Bjørn Lichtwarck

13.15 FN’s konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) – gjelder den også for personer med demens?
Med fokus på samtykkekompetanse eller beslutningsstøtte, ved Øyvind Kirkevold

13.45 Pause

14.15 Personsentrert omsorg – et verdigrunnlag som styrker personverdet og ivaretar menneskerettigheter for personer med demens, ved Anne Marie Mork Rokstad

14.45 Åtte huskelapper om omsorg, ved Inge Eidsvåg

15.15 Refleksjoner om kunnskap og oppfølging av menneskerettigheter for eldre, ved Kristin Høgdahl

15.30 Slutt

(Med forbehold om endring i programmet)

Foredragsholdere

Solveig Fiske er biskop i Hamar. Hun har lang fartstid som prest i Den norske kirke og har særlig arbeidet mye med likestillingsspørsmål, ledelse og sjelesorg.

Kjersti Brøntveit – Person med demens.

Martina Schmidhuber er dosent ved Institute for History of Medicine and Medical Ethics at the University of Erlangen-Nuremberg, Tyskland. Hennes forskningsområde er aldring og demens fra et etisk synspunkt.

Knut Engedal, prof.emeritus, er spesialist i psykiatri og har bred klinisk erfaring i geriatri og allmennmedisin. Hans forskningsinteresse er konsentrert om epidemiologi, diagnostikk og behandling av Alzheimer sykdom og andre former for demens. Han har skrevet lærebøker om demens og alderspsykiatri og er medforfatter i flere lærebøker om geriatri og psykiatri.

Marit Lomundal Sæther, advokat. Arbeider hovedsakelig med strafferett, forvaltningsrett og menneskerettigheter. Hun er en av forfatterne av temarapporten Menneskerettigheter i norske sykehjem (2014), og skriver p.t. en rapport om menneskerettigheter for personer med demens for Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Bjørn Lichtwarck, lege, spesialist i allmennmedisin, med kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin. Tidligere arbeidet 20 år som sykehjemslege ved demensavdelinger, og som fastlege. Arbeider nå som spesiallege og stipendiat ved Alderspsykiatrisk avdeling/ forskningssenter, Sykehuset Innlandet. Leder av TID-studien i sykehjem som omfatter utredning og behandling av nevropsykiatriske symptomer ved demens. Særskilt opptatt av balansen mellom autonomi og retten til å sikres god omsorg og behandling for personer med demens.

Øyvind Kirkevold, sykepleier, dr.philos. i 2005 med en avhandling om bruk av tvang og overvåkning i institusjoner for eldre. Han er professor ved institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik, assisterende forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og forsker ved alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet. Han har deltatt i en rekke prosjekter som omhandler rettssikkerthetsspørsmål for personer med demens og sitter i utvalget som ser på en harmonisering av lovverk i Norge som omhandler bruk av tvang.

Anne Marie Rokstad, psykiatrisk sykepleier, ph.d. fra 2013 med fokus på implementering av personsentrert demensomsorg i sykehjem. Hun har tidligere arbeidet som spesialsykepleier og leder ved alderspsykiatrisk avdeling, Molde sykehus. Hun er nå ansatt som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde.

Inge Eidsvåg er idéhistoriker og tidligere både rektor og lektor ved Nansenskolen. Han har publisert en rekke bøker om mellommenneskelige forhold og vil være kjent for mange som radiokåsør og foredragsholder i mange sammenhenger. Han ble tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt «mangeårige arbeid for å fremme humanistiske verdier og dialog mellom mennesker med ulik etnisitet, religion og livssyn» og er aktuell med boka «Døden – livets følgesvenn».

Kristin Høgdahl er statsviter og seniorrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), ansvarlig for overvåking av situasjonen for menneskerettigheter i Norge, rapportering til FNs konvensjonsorganer og oppfølging av eldres rettigheter. Ledet arbeidet med temarapport om menneskerettigheter i norske sykehjem (2014).

Når og hvor

Dato
29.08.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Domkirkeodden, aulaen
Strandvegen 100, 2315 Hamar
 
Arrangør
Fylkesmannen i Hedmark, Hamar kommune og Sykehuset Innlandet 
Kontakt
Randi Frydendahl Nilsen
telefon: 62 58 19 20 / 906 26 575
 
Mer informasjon
randi.nilsen@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.