Hjerneslag, mestringskurs

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet arrangerer mestringskurs over to dager i samarbeid med Landsforeningen for slagrammede for de som har hatt hjerneslag.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning fra fastlege eller fra behandlede lege på sykehuset. Henvisning sendes til:
Sykehuset Innlandet, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Gjøvik

Føllingstadsvei 15
2819 Gjøvik

Merkes «Mestringskurs etter hjerneslag»

Om kurset

Når sykdom eller skade oppstår, har du og dine pårørende rett til å få informasjon og opplæring i forhold til å mestre en ny hverdag med helseutfordringer.

Hvordan mestre hverdagen etter hjerneslag
Etter et hjerneslag kan det gå lang tid før den rammede har gjenvunnet både fysisk og psykisk stabilitet, avhengig av hvilket område av hjernen som er rammet. Det er viktig å få økt kunnskap om egen situasjon, kjenne til de forskjellige rehabiliteringsfasene og metodene for å unngå å bli helt utslitt.

De fleste slagrammede, og deres familie, erfarer at livet endres etter slaget. Det er vanlig at de slagrammede først opplever fremgang, men at det ofte er en stagnasjon ca. to til tre år etter slaget. Da er det på tide med hjelp utenfra.

For at hver enkelt skal slippe å prøve seg fram på egenhånd, tilbys lærings- og mestringskurs. Her vil du møte andre som har hatt hjerneslag og deres pårørende for å utveksle hverdagserfaringer.

Helsepersonell vil gi faglig informasjon og det blir anledning til å stille spørsmål.
På kurset vil en person som tidligere har hatt hjerneslag dele sine erfaringer. Det gis også informasjon om likepersonsarbeid og om brukerorganisasjonens tilbud.
Målet er å oppnå best mulig livskvalitet og helse på tross av skade eller funksjonsnedsettelse.

Kurset går over to enkeltdager av ca. fire timers varighet og med en ukes mellomrom.

Om mestringskurs

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Det er en egenandel på 375 kroner for kurset.
Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort.

  • Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
  • Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.
  • Har du behov for å overnatte må du ordne det selv. 
  • Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding.


Her kan du lese om hvordan du få dekket reiseutgifter (helsenorge.no).  Eventuelt kan du ringe 915 05 515.

​Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Ressurssenteret for pasient og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. De er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten. 


Påmelding

Deltagelse på kurset krever henvisning fra fastlege eller fra behandlede lege på sykehuset.

Vanlig egenandel for hele kurset eller frikort, som ved poliklinisk time.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.
Transport: Se Helsenorge.no – Pasientreiser eller ring 915 05 515.
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta og pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. Forbehold om nok påmeldte.

Program

DAG 1: Torsdag 8. april kl 10.00 – 14.00

10.00Velkommen - presentasjon og gjennomgang av program, kaffe og frukt
10.30 Usynlige vansker etter hjerneslag
ved nevropsykolog Anita Kjeverud, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
11.30 Lunsj
12.15 Hjerneslag og veien til et indre hamskifte
ved brukerrepresentant Tom Skånsar Borgersen i Landsforeningen for slagrammede (LFS)
13.45 Oppsummering av dagen
ved Valborg Brøste, Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring

DAG 2: Torsdag 15. april kl 10.00 – 14.00

10.00 Tanker og spørsmål siden sist  
10.15 Livet etter hjerneslaget, ved nevropsykolog Anita Kjeverud, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
11.30 Lunsj
12.15 Erfaringsutveksling i grupper.
13.40 Oppsummering og evaluering av dagen og kurset.

Dialog og erfaringsutveksling er en viktig del av kurset.

Pauser tilpasses ved behov.
Kaffe / te serveres – Ta med matpakke. Kantine på stedet kan benyttes.
Ved spesielle hensyn som for eksempel matallergier, behov for teleslynge eller andre tekniske hjelpemidler, gi beskjed ved påmelding.

Med forbehold om endringer i programmet.

Velkommen på kurs

Fant du det du lette etter?