Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer

Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

Program

09.00 Velkommen

09.10 Hvordan en som forelder kan oppleve å få barn med epilepsi. Orientering om Norsk epilepsiforbund,
ved forelder og brukerrepresentant 

10.25  Hva er Epilepsi? Forskjellige typer anfall. Behandlinger og medisinbruk,
ved barnelege  

11.15 Lunsj

12.00 Praktiske tiltak,
ved sykepleiere 

12.55 En ny hverdag -med mange spørsmål, sjokk, sorg og usikkerhet på vei mot trygghet og mestring, 
ved konstituert overlege BUP 

13.55  Orientering om rettigheter,
ved sosionom i Syekehuset Innlandet 

14.50 Tilpasset fysisk aktivitet,
ved iderettspedagog og fagkonsulent NIF 

15.10 Dialogutveksling og avslutning

Påmelding

Ingen egenandel for kursdagen. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta. Reiseutgifter dekkes på samme måte som med polikliniske timer.

Deltakelse på kurset krever henvisning av lege på barneavdeling eller fastlege.


Planlagt kurs høsten 2016

Månedskiftet oktober/november

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning av lege på barneavdelingen eller fastlege.
(Henvisning må påføres navn og antall pårørende)

Henvisningen sendes til:
Sykehuset Innlandet
Barnepoliklinikken
v/seksjonsoverlege Vesna Bryn
Anders Sandvigs gate 17
2629 Lillehammer

Når og hvor

Sted
SI Lillehammer
Rom 1007 + 1008
 (inngang til auditoriet/blodbank på baksiden av sykehuset
 
Arrangør
Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer
 
Kontakt
Vesna Bryn
Seksjonsoverlege barneavdeling
E-post:
vesna.bryn@sykehuset-innlandet.no
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.