Mestringskurs for stomiopererte

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 21.03.2017

Stomiopererte pasienter og deres pårørende inviteres til kurs for å få informasjon og mer kunnskap og for å kunne dele sine erfaringer.

Kurset arrangeres i samarbeid med LMF (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer), NORILCO (Norsk forening for stomi, reservoar og mage-og tarmkreft) og Pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Sted og tid

Tirsdag 21.03.2017 og 28.03.2017

Sykehuset Innlandet Lillehammer, 1 etg. rom 1007-1008 ved auditoriet.

Husk å gå innom medisinsk poliklinikk i 3. etasje for registrering.

Påmeldingsinformasjon

SI Lillehammer
Medisinsk poliklinikk
pb. 990
2629 Lillehammer

Tlf.: 61 05 04 78 / 61272555

Påmelding senest: 13.03.2017

Egenandel på kr. 345,- for begge dagene, inngår i egenandelskortet. Pårørende betaler ikke. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.

Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer. Se Pasientreiser Helsenorge.no eller ring 005515.

Ved spesielle behov som f.eks. matallergier eller tekniske hjelpemidler, gi beskjed ved påmelding.

Program

Kursdag 1, 21.03.2017

10.00: Presentasjon av kursholdere og deltagere, presentasjon av Norilco og LMF og forventninger til kurset

10.50: Pause

11.00: Finnes det trygderettigheter?
ved sosionom Solveig Heim

12.00: Lunsj

12.45: Å leve med stomi
ved stomiopererte (LMF/NORILCO)

13.25: Pause

13.30: Vi fortsetter med temaet «Å leve med stomi». Erfaringsutveksling i grupper for opererte og pårørende.

14.15: Oppsummering av erfaringsutveksling

14.30: Oppmerksomhetsøvelser


Kursdag 2, 28.03.2017

10.00: Velkommen til ny kursdag

10.15: Stomistell/sårbehandling
ved stomisykepleier Grete B. Storsveen

11.00: Årsaker til anleggelse av colo- og ileostomi ved gastrokirurg

11.30: Årsaker til anleggelse av urostomi
ved urolog

12.00: Lunsj

12.45: Kost og stomi
ved stomisykepleier Karen Martine Flaten

13.25: Pause

13.30: Demonstrasjon av stomiutstyr
ved stomisykepleier Grete Bergum Storsveen/ Karen Martine Flaten.

14.00: Vi fortsetter med temaet fra første kursdag: «Å leve med stomi». Erfaringsutveksling i grupper for opererte og pårørende.

14.45: Oppsummering av erfaringsutveksling. Evaluering og Avslutning.

Dialog og erfaringsutveksling vektlegges begge dagene.

Forandringer i programmet kan forekomme.

Når og hvor

Dato
21.03.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Sykehuset i Lillehammer
  
Kontaktinformasjon
Stomisykepleier Karen Martine Flaten
karen.flaten@sykehuset-innlandet.no
 
Stomisykepleier Grete Bergum Storsveen
grete.bergum.storsveen@sykehuset-innlandet.no.
 
Fant du det du lette etter?