HELSENORGE

Mestringskurs for stomiopererte, kurs 2

Sykehuset Innlandet arrangerer våren 2022 to like kurs for pasienter som er stomioperert. Hvert kurs går over to dager, ett på sykehuset på Hamar og et på sykehuset på Lillehammer.

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap. Det blir muligheter til å dele erfaringer med pasienter og pårørende i samme situasjon. Kurset arrangeres i samarbeid med LMF (Mage og tarmforbundet), NORILCO (Norsk forening for stomi, reservoar og mage-og tarmkreft) og Kompetansetjenese for pasient- og pårørendeopplæring (KPPO). Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Tid

Kurs 2: Tirsdag 26.04.22 og onsdag 04.05.22 - sykehuset på Lillehammer
1 etg. rom 1007-1008 v/auditoriet.

I forhold til påmelding; meld deg på et av kursene som passer deg.


Egenandel på kr. 375,- for begge dagene, inngår i egenandelskortet. Pårørende betaler ikke.

Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.

Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer. Se Pasientreiser Helsenorge.no eller ring 005515.

Ved spesielle behov som f.eks. matallergier eller tekniske hjelpemidler, gi beskjed ved påmelding. 

Det serveres kaffe, te, frukt og lunsj begge dager. Programmet finner du på baksiden.


Påmelding

Kurs 2: Medisinsk Undersøkelsesenhet SI Lillehammer, 2629 Lillehammer. Tlf.: 61 05 03 57 / 61 27 25 55Program kursdag 1

Dato: 21.03.22 Hamar / 26.04.22 Lillehammer

Følgende faggrupper vil delta på kurset: Kirurg, sykepleier, sosionom og stomisykepleier. I teamet deltar en likeperson fra LMF og Norilco. 

10.00 Presentasjon av kursholdere og deltagere,
p
resentasjon av KPPO, LMF og Norilco
Forventninger til kurset

10.50 Pause

11.00 Årsaker til anleggelse av colo- og ileostomi
ved gastrokirurg 

11.45 Årsaker til anleggelse av urostomi
ved urolog /stomisykepleier 

12.15 Lunsj

12.45 Trygderettigheter
ved sosionom Solveig Heim

13.15 Pause

13.25 Stomistell/sårbehandling
ved stomisykepleier Grete B. Storsveen

14.10 Pause

14.20 Å leve med stomi
Erfaringsutveksling i grupper for opererte og pårørende

14.50 Oppsummering av dagen


Program kursdag 2

Dato: 28.03.22 Hamar / Lillehammer 04.05.22

Følgende faggrupper vil delta på kurset: Kirurg, sykepleier, sosionom og stomisykepleier. I teamet deltar en likeperson fra LMF og Norilco.

10.00 Velkommen til ny kursdag

10.15 Å leve med stomi v/stomiopererte (NORILCO)

10.45 Fortsettelse med temaet «leve med stomi»
ved stomisykepleier Turid Kalberg

11.15 Pause

11.25 Kost og stomi
ved stomisykepleier Turid Kalberg

12.15 Lunsj

12.45 Demonstrasjon av stomiutstyr
ved stomisykepleier Grete Bergum Storsveen/Turid Kalberg.

13.45 Pause

14.00 Vi fortsetter med temaet fra første kursdag: «Å leve med stomi»
Erfaringsutveksling i grupper for opererte og pårørende.

14.30 Oppsummering av erfaringsutveksling - evaluering

14.45 - 15.00 Avslutning

Dialog og erfaringsutveksling vektlegges begge dagene.

Forbehold om endringer i programmet.
Fant du det du lette etter?