Miniseminar

Fagseminar, 16.01.2017

Samhandling og koordinering for gravide, sped- og småbarnsfamilier med psykososiale belastninger

Målgruppe

Helse- og omsorgsjefer og tjenesteledere, ansvarlige for koordinerende enhet og komunnepsykeologer i kommunene i Hedmark. Ledere i BUP sped- og småbarnsteam og fra føde/barsel i SI

Pris og påmelding

Elektronisk påmelding innen 5. januar 2017

Påmelding

Miniseminaret er gratis

Program

12.00 Om tjenesteavtale nr. 6 og Behandlingslinjen for gravide, sped- og småbarn med psykososiale belastninger.
Kjerstin Söderström, psykologspesialist stabsområde fag, divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet

12.20 Koordinering og samhandling for utsatte gravide i Hamar kommune
Hilde Bagnstad, leder for jordmortjenesten i Hamar kommune

13.00 Lillehammer kommunes prosedyre for å etablere koordinator for gravide, sped- og småbarn med psykososiale belastninger
Brita Ødegaard, tjenesteområdeleder ved Lillehammer helsestasjon og Camilla Østensen, avdelingsleder for jordmortjenesten og sped- og småbarn

14.15 Drøfting og utfordringer og gode erfaringer blandt de deltakende kommunene

14.45 Fremtidige kompetanseprogram på tidlig innsats: rus, psykisk helse og vold
Anne Moberg, spesialrådgiver KoRus-Øst

15.00 Vel hjem!

Når og hvor

Dato
16.01.2017 
Klokkeslett
12:00-15:00
Sted
Helse Sør-Øst, Hamar Møterom 105
 
Arrangør
Overordnet Samarbeidsutvalg (OSU), Sykehuset Innlandet og kommunene i Hedmark og Oppland 
Kontaktinformasjon
Kerstin Söderström
Epostadresse: kerstin.soderstrom@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 932 35 336
 
Mer informasjon
Påmelding  
Fant du det du lette etter?