Morbus chron - ulcerøs colitt

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 08.10.2018-15.10.2018 , Indremedisin, Gjøvik

Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

Målsettingen med kurset er at du som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn, skal få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon. Kunnskap, og å dele erfaringer med andre kan være til hjelp. I tillegg deltar erfaren bruker som vil gi informasjon om praktiske tips, og om Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer.

Du vil også få en del faglig informasjon fra helsepersonell.

Kurset går over to dager. Tema som vil bli berørt er sykdom og behandling, kostveiledning og trygderettigheter. Begge dager vektlegges erfaringsutveksling og samtaler mellom deltakerne.

Vi oppfordrer deg til å ta med en ledsager som du ønsker skal bli bedre kjent med din situasjon.

Tid og sted

Mandag 08.10.2018 og mandag 15.10 2018 kl. 10.00 – 15.00 begge dagene.

Gjøvik, 4. etasje ved kantina, rom: Vikodden
Kyrre Greppsgt.11, 2819 Gjøvik

Påmelding

og evt. spørsmål til: 
Medisinsk poliklinikk, Gastro lab: Tlf. 61 15 71 68.
Påmelding senest: 01.10 2018.  Begrenset antall deltagere.

Egenandel på kr. 351,- for begge dagene, vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort.
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.
Se Pasientreiser.no eller ring tlf. 915 05 515 for mer informasjon.

Det serveres kaffe, te og frukt ved ankomst. Lunsj må medbringes eller kan kjøpes i kantina/kiosken.
Gi beskjed ved påmelding om eventuelle behov for tekniske hjelpemidler.

Program

Mandag 8. oktober 2018

10.00
Velkommen               
• Orientering og praktisk informasjon
• Presentasjon av deltakere og kursledere
• Forventninger til dagen

10.30 Hva er Morbus crohn, og hva er ulcerøs colitt? ved gastrosykepleier

11.30 Lunsj

12.00 Kosthold og evt. «mattips» ved IBD ved ernæringsfysiolog              

13.00 Trygderettigheter og arbeidsliv ved sosionom

14.00 Å leve med stomi ved brukerrepresentant

14.30 Erfaringsutveksling og oppsummering av dagen.


Mandag 15. oktober 2018:

10.00 Spørsmål og tanker siden sist

10.15 Medisinsk og kirurgisk behandling ved lege

12.00 Lunsj

12.30 Orientering om Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

13.15 Erfaringsutveksling
Deltakere og pårørende deles i forskjellige grupper. 
 
14.30 Evaluering og avslutning

Små pauser blir lagt inn underveis.

Dialog og erfaringsutveksling vektlegges begge dagene.
Det tas forbehold om endringer i programmet


Når og hvor

Dato
08.10.2018-15.10.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00 kl.10.00-15.00
Sted
SI Gjøvik
  
Arrangør
Indremedisin, Gjøvik
 
Kontakt
Kari Elise Sørum Aas og Maria Lisa Melbråten
Sykepleiere - Medisin Gjøvik.
Telefon: 61 15 71 68
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.