HELSENORGE

Møte i Brukerutvalget 09.06.2021

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Innkalling og saksliste

44-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

45-2021 Orienteringer
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard
- Status covid-19
- Status fag og økonomi 
- Endringer i bioteknologiloven 

46-2021 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget 

47-2021 Markering av «Hva er viktig-for-deg-dagen 9. juni» 
ved fagleder Ressurssenter for pasient- og  pårørendeopplæring (RPPO) Valborg Brøste

48-2021 Forskningsprosjekt om Prehospital smertelindring av akutte smerter 
ved overlege i anestesi Lars Olav Fjose Sykehuset Innlandet/Norsk luftambulanse. 

49-2021 Sykehusstruktur – oppsummering og betraktninger 
om veien videre etter Helse Sør-Øst sitt styrevedtak 28.mai
ved prosjektdirektør Roger Jenssen

50-2021 Status OU-programmet
ved programdirektør Jens Schanke Dølør 

51-2021 Doktorgraden om vold og trusler mot sykepleiere, og hvordan man kan forstå årsak og konsekvenser av dette, og i neste omgang utvikle gode forebyggende tiltak
ved sikkerhetsrådgiver HMS Frode Johansen

52-2021 Brukerutvalgets time 

53-2021 EventueltFant du det du lette etter?