Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 07.12.2016

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Agenda


83-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

84-2016 Orientering fra foretaksledelsen

85-2016 Orientering fra pasient- og brukerombud Tom Østhagen

86-2016 Fokus på psykisk helsevern
ved assistrende divisjonsdirektør Benedichte Thorsen-Dahl

87-2016 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget

88-2016 Utkast til årsrapport og årlig melding, samt utkast til høringsuttalelse på nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning

89-2016 Eventuelt

Når og hvor

Dato
07.12.2016 
Klokkeslett
10:10-16:00
Sted
Brumunddal
Møterom F1
 
Fant du det du lette etter?