Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 08.02.2017

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Agenda


11-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

12-2017 Orientering om aktuelle saker,
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

13-2017 Samarbeid med KS om nettverk og pasientforløp for eldre og kronikere?,
ved samhandlingsdirektør Grete Fossum

14-2017 Omstilling kort sikt 
"Tema tjenestetilbudet innenfor habilitering og rehabilitering",
ved prosjektsjef Ingerlise Ski og divisjonsdirektør Astrid Millum

15-2017 Ny framtidig sykehusstruktur,
ved prosjektdirektør Roger Jenssen

16-2017 Kliniske etikk komiteer i Sykehuset Innlandet,
ved fagsjef helsefag Elisabeth Johnsgaard 

17-2017 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget
Medlemmene orienterer om eventuell brukermedvirkning siden sist

18-2017 Alvorlige uønskede hendelser,
ved avdelingssjef kvalitet og pasientsikkerhet Bjørg Ø. Simonsen

19-2017 Brukerutvalgets time
- Informasjon fra leder
- Referat fra helgesamlingen til Ungdomsrådene og møtet mellom Ungdomsrådene og Brukerutvalgene.
- Oppsummering og evaluering av Modulbasert opplæring for Brukerutvalgene.
- Dialogkonferansen 19. april.
- Ny kampanje for å ivareta tauhetsplikten?
- Oppsummering av dagens møte, saker som Brukerutvalget ønsker å følge opp m.m

20-2017 Eventuelt

Når og hvor

Dato
08.02.2017 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Møterom F1
 
Fant du det du lette etter?