Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 08.03.2017

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Agenda

21-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

22-2017 Orientering om aktuelle saker
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

23-2017 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget
Medlemmene i utvalget orienterer om eventuell brukermedvirkning siden sist

24-2017 Omstilling kort sikt – del 1
 Tema: optimalisering av pasientforløp
ved prosjektsjef Ingerlise Ski og konstituert  fagdirektør Ellen Pettersen.
 
25-2017 Omstilling kort sikt - del 2
Tema:

  • tilbudet innenfor habilitering og rehabilitering
  • optimalisering av pasientforløp

intern diskusjon i utvalget basert på mottatte innspill

26-2016 Årsrapport 2016 fra Pasient- og brukerombudet
ved pasient- og brukerombud Tom Østhagen

27-2016  Brukerutvalgets time
- Informasjon fra leder
- Oppsummering av dagens møte
- Tekst til siste side i SI-Magasinet
- Dialogkonferansen 19.april
- Diverse informasjon

28-2016 EventueltNår og hvor

Dato
08.03.2017 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Møterom F1.
 
Fant du det du lette etter?