Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 08.03.2017

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.
Mer informasjon kommer.

Når og hvor

Dato
08.03.2017 
Klokkeslett
09:30-15:30 
Sted
Brumunddal
Møterom F1.