Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 05.04.2017

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Agenda

29-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

30-2017 Orientering om aktuelle saker
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

31-2017 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget
Medlemmene orienterer og eventuelle innspill til ledelsen

32-2017 Samhandlingsreformen – status og utfordringer ved samhandlingsdirektør Grethe Fossum

33-2017 Antibiotika-styringsprogrammet
ved avdelingssjef kvalitet og pasientsikkerhet og ved rådgiver smittevern og hygiene Mette Mauseth Tangen
 
34-2016 Foretakstilhørighet for divisjon Kongsvinger
ved viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum

35-2016 Brukerutvalgets time
- Informasjon fra leder
- Pasientsikkerhetsprogrammet og læringsnettverk i brukermedvirkning
- Oppsummering av dagens møte, saker som Brukerutvalget ønsker å følge opp m.m
- Høringsuttalelse om habilitering og rehabilitering
- Forberedelse av høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur
- Høringsuttalelse om foretakstilhørighet SI Kongsvinger
- Dialogkonferansen 19.april
- Ekskursjon i 9.mai
- Møte med Styret 18.mai
- Diverse informasjon

36-2016 Eventuelt

Når og hvor

Dato
05.04.2017 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Møterom F1.
 
Fant du det du lette etter?