Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 03.05.2017

Møte i Brukerutavalget.
Mer informasjon kommer.

Når og hvor

Dato
03.05.2017 
Klokkeslett
09:30-15:30 
Sted
Brumunddal
Møterom F1.