Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 03.05.2017

Møte i Brukerutavalget.

37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

38-2017 Orientering om aktuelle saker,
ved viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum

39-2017 Utvikling av den desentraliserte spesialisthelsetjenesten på Hadeland,
ved prosjektsjef Ingerlise Ski

39-2017 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget

40-2017 Forslag til høringsuttalelse – foretakstilhørighet for divisjon Kongsvinger,
Innledning ved Per Rasmussen

41-2017 Forslag til høringsuttalelse – avvikling av divisjon habilitering og rehabilitering,
Innledning ved Per Rasmussen.

42-2017 Forslag til høringsuttalelse - idefaserapporten,
Innledning ved Per Rasmussen.
 
44-2017 Brukerutvalgets time

44-2017 Eventuelt

Når og hvor

Dato
03.05.2017 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Møterom F1.
 
Fant du det du lette etter?