Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 06.09.2017

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Saksliste

54-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

55-2017 Orientering om aktuelle saker
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

56-2017 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget

57-2017 Oppsummering av høringsuttalelsene om ny sykehusstruktur

58-2017 Framtidig sykehusstruktur – hvilke sykehus behandler de ulike pasientene innenfor dagens struktur

59-2017 Framtidig sykehusstruktur - samlokalisering rus-psykiatri

60-2017 Forskningsprosjekt om mortalitetsundersøkelse

61-2017 Digitalt innsyn i pasientjournal

62-2017 Prinsippet for navngivning av avdelinger i SI

63-2017 Likepersonsarbeid ved divisjon Gjøvik 

64-2017 Brukerutvalgets time

65-2017 Eventuelt

Når og hvor

Dato
06.09.2017 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Møterom F1.
 
Fant du det du lette etter?