Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 01.11.2017

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Agenda

74-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

75-2017 Styrets godkjenning av idefaserapporten og veien videre,
ved Prosjektdirektør Roger Jenssen

76-2017 Folkehelsearbeid,
ved seniorrådgiver folkehelse Sissel Løkra i Hedmark fylkeskommune  

77-2017 Brukerutvalgets time

78-2017 Utviklingsplanen,
ved direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen
 
79-2017 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget,
hvert medlem orienterer om brukermedvirkning siden sist

Når og hvor

Dato
01.11.2017 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Møterom F1
 
Fant du det du lette etter?