Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 06.12.2017

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Agenda


83-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

84-2017 Orientering om aktuelle saker
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

85-2017 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget

86-2017 Prosessen for organisering av habilitering og rehabilitering
ved divisjonsdirektør Astrid Millum

87-2017 Orientering om Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring, inkludert pasienthistorie om samvalg
ved leder for RPPO Jan Erik Mæhlum og rådgiver Simone Kienlin.

88-2017 Utviklingsplanen – status for det videre arbeidet
ved prosjektsjef Ingerlise Ski.

89-2017 Brukerutvalgets time

90-2017 Eventuelt

Når og hvor

Dato
06.12.2017 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Møterom F1
 
Fant du det du lette etter?