Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 07.03.2018

Møte i Brukerutvalget i Sykhuset Innlandet.

10-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

11-2018 Orientering om aktuelle saker
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

12-2018 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget
ved alle medlemmene

13-2018 Om endringer av tilbudet innen habilitering og rehabilitering
ved divisjonsdirektør Astrid Millum

14-2018 Årsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet
ved pasient- og brukerombud Tom Østhagen

15-2018 Status Utviklingsplanen
ved prosjektleder Ane Kaurstad 
 

16-2018 Brukerutvalgets time

17-2018 Eventuelt

Når og hvor

Dato
07.03.2018 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Møterom Butterkvern 1
 
Fant du det du lette etter?