Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 04.04.2018

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

18-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

19-2018 Orientering om aktuelle saker,
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

  • Virksomhetsplan 2018 og arbeidet med rullering av virksomhetsstrategien 2019-2022,
    ved spesialrådgiver Geir Silseth

20-2018 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget, 
ved medlemmene i utvalget

21-2018 Liggetider og reinnleggelser – stemmer det at liggetiden går ned og antall reinnleggelser går opp?
ved assisterende direktør Medisin og helsefag Trine Finnes

22-2018 Pakkeforløp i Psykisk helsevern
ved fagsjef Marianne Lundgård

23-2018 Serviceprosjektet,
ved assisterende divisjonsdirektør Gro Løwe

24-2018 Brukerutvalgets time

25-2018 Eventuelt

Når og hvor

Dato
04.04.2018 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Butterkvern 1
 
Fant du det du lette etter?