Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 09.05.2018

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Agenda


26-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

27-2018
Orientering om aktuelle saker,
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

Økonomisk langtidsplan 2019-2022,
ved økonomidirektør Nina Lier

28-2018
Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget 

29-2018
HSØ prosjektet "innsyn i egen journal", 
ved IKT-rådgiver Anja Warlo Ugelstad 

22-2018
Arbeid som erfaringskonsulent i psykisk helsevern – brukermedvirkning i praksis,
ved erfaringskonsulent Eva Sparre-Stokke Kraft

23-2018
Pasientforløp hjerneslag – status i arbeidet,
ved prosessleder og rådgiver Ingrid With

24-2018 
Brukerutvalgets time

2
5-2018 Eventuelt Når og hvor

Dato
09.05.2018 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Møterom Butterkvern 1
 
Fant du det du lette etter?