Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte , 06.06.2018

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

34-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

35-2018 Vel møtt! Presentasjonsrunde.

36-2018 Om Sykehuset Innlandet,
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

37-2018 Om nettsider siste side i SI-magasinet,
ved kommunikasjonsrådgiver Trine Sylju Arntsen

38-2018 Informasjon om administrative forhold og retningslinjer for Brukerutvalg,
ved spesialrådgiver Geir Silseth

39-2018 Brukermedvirkning – hva nå?,
ved nestleder i Brukerutvalget Svein Erik Lund

40-2018 Brukerutvalgets fokusområder siste periode med mer,
 ved avtroppende leder av Brukerutvalget Per Rasmussen og påtroppende leder Gerd E. Nonstad

41-2018 Markering av "Hva er viktig for deg dagen 6. juni 2018",
ved fagleder Kristin Kolloen og rådgiver Grethe Hvithammer

Når og hvor

Dato
06.06.2018 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Møterom F1
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.