Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte , 06.02.2019

Møte i Brukerutvalget tirsdag 6. februar fra klokka 09.30 til 15.30.

1-2019 
Godkjenning av innkalling og saksliste

2-2019 
Orientering om aktuelle saker ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

3-2019 
Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget

4-2019 
Orientering fra divisjonsledelsen i divisjon Psykisk helsevern ved divisjonsdirektør Benedicte Thorsen Dahl og assisterende divisjonsdirektør Anton Åhren

5-2019 
Ny framtidig sykehusstruktur i Innlandet – orientering om styret i Helse Sør-Øst RHF sin behandling av idéfaserapporten ved prosjektdirektør Roger Jenssen

6-2019 
Brukererfaring som kreftpasient ved IKT-rådgiver Lars Jostein Silihagen

7-2018
Brukerutvalgets time

8-2018
Eventuelt

Når og hvor

Dato
06.02.2019 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Buttekvern 1
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.