Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 16.10.2019

Møte i Brukerutvalget 16. oktober fra klokka 09.30 til 15.30.

60-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

61-2019 Orientering om det selvmordsforebyggende arbeidet i Sykehuset Innlandet,
ved seniorrådgiver Bente Birkeland, divisjon Psykisk helsevern

62-2019 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget

63-2019 Informasjon og medvirkning i arbeidet med virksomhetsinnhold – presentasjon av ulike scenarioer,
ved prosjektleder Geir Bøhler Helse Sør-Øst RHF 
 
64-2019 Forberedelse til møtet med styret 1.november 

65-2019 Orienteringer,
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

66-2019 Brukerutvalgets time

67-2019 Eventuelt

Når og hvor

Dato
16.10.2019 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Buttekvern 2
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.