Møte i Brukerutvalget

Brukerutvalgsmøte, 13.11.2019

Møte i Brukerutvalget 13. november fra klokka 09.30 til 15.30.

68-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

69-2019 Orienteringer,
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

70-2019 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget

71-2019 Informasjon og medvirkning i arbeidet med virksomhetsinnhold
– presentasjon av ulike scenarioer
ved prosjektleder Geir Bøhler Helse Sør-Øst RHF 
 
72-2019 Om brukermedvirkning på Sykehuset Innlandets internettside og App for å motta nyhetsvarsel. ved kommunikasjonsrådgivere Trine Sylju Arntsen og Herman Stadshaug

73-2019 Tilbakemeldinger fra dialogkonferansen med kommunene og brukere

74-2019 Brukerutvalgets time
- Informasjon, oppnevninger og avklaringer ved leder.
- Referat fra møte i HSØ 6.-7. november for leder og nestleder
- Oppsummering av dagens møte, saker som Brukerutvalget ønsker å følge opp m.m

75-2019 Eventuelt

Når og hvor

Dato
13.11.2019 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Brumunddal
Buttekvern 1
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.